Regelnummering

Voegt regelnummers toe aan of verwijdert deze en maakt deze op in het huidige document.

note

Regelnummers zijn niet beschikbaar in HTML-opmaak.


Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra - Regelnummering (niet voor HTML-opmaak)


Als u een alinea wilt uitsluiten van de regelnummering, klikt u in de alinea, kiest u Opmaak - Alinea, klikt u op het tabblad Overzicht en lijst en schakelt u vervolgens het selectievakje Deze alinea opnemen in de regelnummering. U kunt een alinea-opmaakprofiel ook uitsluiten van de regelnummering.

Nummering weergeven

Voegt regelnummers toe aan het huidige document.

Weergave

Stel de eigenschappen van de regelnummering in.

Tekenopmaakprofiel

Kies de opmaakstijl dat u wilt gebruiken voor de regelnummering.

Opmaak

Selecteer het nummeringsschema dat u wilt gebruiken.

Positie

Kies waar u de regelnummers wilt weergeven.

Afstand

Bepaal hoeveel ruimte er tussen de regelnummers en de tekst moet zijn.

Interval

Vul de interval voor regelnummers in.

Scheidingsteken

U kunt een scheidingsteken invoeren dat tussen regelnummers weergegeven moet worden als het tellingsinterval meer dan één is.

Tekst

Vul de tekst in die u wilt gebruiken als scheidingsteken.

Elke

Voer het aantal leeg te laten lijnen in tussen de scheidingstekens.

note

Scheidingstekens worden alleen weergegeven in regels die niet genummerd zijn.


Tellen

Geef op of lege alinea's of regels in frames moeten worden opgenomen in de telling van het aantal regels.

Tussenregels

Voegt lege alinea's toe aan de regeltelling.

Regels in frames

Voegt regelnummers toe aan tekst in frames. De nummering start opnieuw in elk frame en is uitgesloten van het aantal regels in het hoofdtekstgebied van het document. In linked frames, wordt de nummering niet opnieuw gestart.

Opnieuw starten bij paginabegin

Herstart regelnummering bovenaan elke pagina in het document.

Help ons, alstublieft!