Sorteren

Sorteert de geselecteerde alinea's of tabelrijen alfabetisch of numeriek. U kunt maximaal drie sorteersleutels opgeven, evenals alfanumerieke en numerieke sorteersleutels combineren.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Tabel - Sorteren.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Tabel - Sorteren.

In het menu Tabel van het tabblad Tabel, kies Sorteren.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Sorteren

Sorteren


Sorteercriteria

Sleutel 1 t/m 3

Specificeert aanvullende sorteercriteria. U kunt ook sorteersleutels combineren.

Kolom 1 t/m 3

Voer hier het nummer in van de kolom die u als basis voor de sortering wilt gebruiken.

Sleuteltype 1 t/m 3

Kies de sorteeroptie die u wilt gebruiken.

Volgorde

Oplopend

Sorteert in oplopende volgorde, (bijvoorbeeld: 1, 2, 3 of a, b, c).

Aflopend

Sorteert in aflopende volgorde (bijvoorbeeld: 9, 8, 7 of z, y, x).

Richting

Kolommen

Sorteert de kolommen in de tabel volgens de momenteel ingestelde sleutels.

Rijen

Sorteert de rijen in de tabel of geselecteerd gebied volgens de huidige sleutels.

Scheidingsteken

Alinea's worden gescheiden door niet-afdrukbare alineaeinde-tekens. U kunt echter ook tabs of een teken als een scheidingsteken opgeven wanneer u alinea's sorteert.

Tabs

Als de geselecteerde alinea's overeenkomen met een lijst gescheiden door tabs selecteert u deze optie.

Teken

Voer het teken in dat u wilt gebruiken als scheidingsteken in het geselecteerde gebied. Door het scheidingsteken te gebruiken kan LibreOffice de positie van de sorteersleutel in de geselecteerde alinea bepalen.

Selectie

Opent het dialoogvenster Speciale tekens waar u het teken kunt kiezen dat u als scheidingsteken wilt gebruiken.

Taal

Selecteer de taal die de sorteerregels definieert. Sommige talen sorteren speciale tekens op een andere wijze dan andere talen.

Identieke hoofdletters/kleine letters

Maakt onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters wanneer u een tabel sorteert. Voor Aziatische talen gelden speciale regels.

note

Kies voor Aziatische talen Identieke hoofdletters/kleine lettersom collatie op meer niveaus toe te passen. Bij de collatie op meer niveaus worden de primitieve vormen van de items eerst vergeleken, waarbij hoofdletters/kleine letters en diakritische tekens buiten beschouwing blijven. Als de vormen hetzelfde zijn, worden de diakritische tekens van de vormen vergeleken. Als de vormen nog steeds hetzelfde zijn, worden de hoofdletters/kleine letters, karakterbreedten, en Japanse Kana-verschillen van de vormen vergeleken.


Help ons, alstublieft!