Tekst naar tabel converteren

Converteert de geselecteerde tekst naar een tabel, of de geselecteerde tabel naar tekst.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Tabel - Converteren - Tekst naar tabel


De beschikbare opties in dit dialoogvenster zijn afhankelijk van het type conversie.

Scheidingstekens in tekst

Een scheidingsteken, zoals een tab, markeert de kolomgrenzen in de geselecteerde tekst. Elke alinea in de selectie wordt naar een rij in de tabel geconverteerd. Wanneer u een tabel naar tekst converteert, worden de kolommarkeringen gewijzigd in het teken dat u opgeeft, en wordt elke rij naar een aparte alinea geconverteerd.

Tabs

Converteert de tekst naar een tabel met tabs als kolommarkering.

Puntkomma's

Converteert de tekst naar een tabel met puntkomma (;) als kolommarkering.

Alinea

Converteert de tekst naar een tabel met paragrafen als kolommarkering.

Andere:

Converteert de tekst naar een tabel met behulp van het teken dat u als kolommarkering in het vak typt.

Tekstvak

Typ het teken dat u wilt gebruiken als een kolommarkering.

Alle kolommen met dezelfde breedte

Maak kolommen met dezelfde breedte, ongeacht de positie van de kolommarkering.

AutoOpmaak

Opent het dialoogvenster AutoOpmaak, waarin u een vooraf gedefinieerde lay-out voor uw tabel kunt selecteren.

Opties

Kop

Maakt de eerste rij van de nieuwe tabel op als een kop.

Kop herhalen

Herhaalt de tabel-koptekst op elke pagina dat de tabel beslaat.

De eerste ... rijen

Herhaalt de eerste n rijen als kop.

Tabel niet splitsen

Verdeelt de tabel niet over meerdere pagina's.

Rand

Voegt een rand toe aan de tabel en de tabelcellen.

Help ons, alstublieft!