Voetnootinstellingen

Specificeert de opmaak voor voetnoten.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra - Voet-/Eindnoten - Voetnoten tabblad


Notitiepictogram

Om een extra optie voor voetnoten in te stellen, kiest u Opmaak - Pagina-opmaakprofiel en klikt u vervolgens op het tabblad Voetnoot.


Automatische nummering

Nummering

Selecteer het lijstopmaakprofiel dat u wilt gebruiken.

Selectie

Beschrijving

A, B, C

Hoofdletters

a, b, c

Kleine letters

I, II, III

Romeinse cijfers (hoofdletters)

i, ii, iii

Romeinse cijfers (kleine letters)

1, 2, 3

Arabische cijfers

A,... AA,... AAA,...

Alfabetische nummering met hoofdletters. Na de eerste 26 items gaat de nummering verder met 'AA'.

a,... aa,... aaa,...

Alfabetische nummering met kleine letters. Na de eerste 26 items gaat de nummering verder met 'aa'.


Telling

Kies de nummeringoptie voor de voetnoten.

Optie

Betekenis

Per pagina

Herstart de nummering van voetnoten aan het begin van elke pagina. Deze optie is alleen beschikbaar als het keuzevak Pagina-einde in het gebied Positie is geselecteerd.

Per hoofdstuk

Herstart de nummering van voetnoten aan het begin van elk hoofdstuk.

Per document

Nummert de voetnoten in het document opeenvolgend.


Begin met

Voer het nummer in voor de eerste voetnoot in het document. Deze optie is alleen beschikbaar als u 'Per document' hebt geselecteerd in het vak Telling.

Ervoor

Voer de tekst in die u vóór het voetnootnummer in de tekst van de voetnoot wilt weergeven. Typ bijvoorbeeld 'Naar' om 'Naar 1' weer te geven.

Erna

Voer de tekst in die u na het voetnootnummer in de tekst van de voetnoot wilt weergeven. Typ bijvoorbeeld ')' om '1)' weer te geven.

Tippictogram

Voetnootnummers worden standaard links uitgelijnd in het voetnootgebied. Voor rechts uitgelijnde voetnootnummers bewerk eerst het alinea-opmaakprofiel Voetnoot. Druk op F11 om het venster Stijlen en opmaak te openen en selecteer Voetnoot uit de lijst van alinea-opmaakprofielen. Open het contextmenu door rechts te klikken en kies Wijzigen. Ga naar de tabpagina Inspringingen en afstanden en stel de inspringing op 0 voor en na de alinea, met inbegrip van de eerste lijn. Maak op de tabpagina Tabs een tab van het type Rechts op 12pt en een tab van het type Links op 14pt. Voer dan in het dialoogvensterVoetnoten/eindnoten instellingen een \t in de Voor en Na invoervelden in.


Positie

Pagina-einde

Geeft de voetnoten weer op het einde van de pagina.

Documenteinde

Geeft de voetnoten weer als eindnoten aan het einde van het document.

Opmaakprofielen

Wijs een alinea-opmaakprofiel aan de voetnoten toe zodat de voetnoten in uw document er uniform uitzien.

Alinea

Selecteer het alinea-opmaakprofiel voor de voetnoottekst. Alleen speciale opmaakprofielen kunnen worden geselecteerd.

Pagina

Kies de paginastijl die u wilt gebruiken voor voetnoten.

Notitiepictogram

Deze optie is alleen beschikbaar als het keuzevak Documenteinde in het gebied Positie is geselecteerd.


Tekenopmaakprofielen

U kunt opmaakprofielen aan voetnootankers en -tekst toewijzen. U kunt de vooraf gedefinieerde opmaakprofielen voor voetnoten gebruiken, of een ander opmaakprofiel.

Tekstgebied

Kies het gewenste tekenopmaakprofiel voor voetnootankers in het tekstgebied van uw document.

Voetnotengebied

Kies het gewenste tekenopmaakprofiel voor de voetnootnummers in het gebied voor voetnoten.

Verwijzing naar volgende pagina

Eind van voetnoot

Voer de tekst in die u wilt weergeven wanneer de voetnoten op de volgende pagina voortgezet worden, bijvoorbeeld 'Vervolg op pagina '. LibreOffice Writer voegt automatisch het nummer van de volgende pagina in.

Begin van volgende pagina

Voer de tekst in die u wilt weergeven op de pagina waar de voetnoten voortgezet worden, bijvoorbeeld 'Vervolg van pagina '. LibreOffice Writer voegt automatisch het nummer van de vorige pagina in.

Help ons, alstublieft!