Nummering

Specificeert de getalopmaak en de hiërarchie voor hoofdstuknummering in het huidige document.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies tabbladExtra - Hoofdstuknummering - Nummering


Niveau

Klik op het overzichtsniveau dat u wilt wijzigen en geef vervolgens de nummeringsopties voor het niveau op. Om de nummeringsopties, behalve het alinea-opmaakprofiel, op alle niveaus toe te passen, klikt u op "1-10".

Nummering

Specificeer de opmaak voor het geselecteerde overzichtsniveau.

Alinea-opmaakprofiel

Selecteer het alinea-opmaakprofiel die u aan het geselecteerde overzichtsniveau wilt toewijzen. Als u op "Geen" klikt, wordt het geselecteerde overzichtsniveau niet gedefinieerd.

Nummer

Selecteer het nummeringsschema dat u op het geselecteerde overzichtsniveau wilt toepassen.

Selectie

Beschrijving

1, 2, 3, ...

Arabische cijfers

A, B, C, ...

Hoofdletters

a, b, c, ...

Kleine letters

I, II, III, ...

Romeinse cijfers (hoofdletters)

i, ii, iii, ...

Romeinse cijfers (kleine letters)

A,... AA,... AAA,...

Alfabetische nummering met identieke hoofdletters, waarbij het aantal letters het hoofdstukniveau aanduidt. Zo is het tweede nummer in niveau drie 'BBB'.

a,... aa,... aaa,...

Alfabetische nummering met identieke kleine letters, waarbij het aantal letters het hoofdstukniveau aanduidt. Zo is het derde nummer in niveau twee 'cc'.

Geen

Geen nummering. Alleen het teken of symbool dat in de velden voor Scheidingsteken gedefinieerd is, verschijnt aan het begin van de genummerde regel.


Tekenopmaakprofiel

Selecteer de tekenstijl van het nummeringsteken.

Volledig

Selecteer het aantal overzichtsniveaus dat in de hoofdstuknummering opgenomen moet worden. Zo selecteert u '3' om hoofdstuknummering met drie niveaus weer te geven: 1.1.1

Scheidingsteken ervoor

Voer de tekst in die u voor het hoofdstuknummer wilt weergeven. Typ bijvoorbeeld 'Hoofdstuk' om 'Hoofdstuk 1' weer te geven.

Scheidingsteken erna

Voer de tekst in die u na het hoofdstuknummer wilt weergeven. Typ bijvoorbeeld een punt (.) om "1." weer te geven.

Begin met

Voer in met welk nummer de hoofdstuknummering opnieuw moet beginnen.

Help ons, alstublieft!