Hoofdstuknummering

Specificeert de getalnotatie en de hiërarchie voor de hoofdstuknummering in het huidige document.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra - Hoofdstuknummering


Hoofdstuknummering is gekoppeld aan alinea-opmaakprofielen. Standaard worden de alinea-opmaakprofielen Kop (1-10) toegewezen aan de overeenkomstige hoofdstukniveaus (1-10). Indien gewenst kunt u andere alinea-opmaakprofielen toewijzen aan de hoofdstukniveaus.

Tippictogram

Gebruik, als u genummerde koppen wilt, de menu-opdrachtExtra - Hoofdstuknummering om een nummering aan een alinea-opmaakprofiel toe te wijzen. Gebruik het pictogram Nummering op de werkbalk Opmaak niet.


Notitiepictogram

Kies Beeld - Veldarceringen om de hoofdstuknummering op het scherm te markeren.


Nummering

Specificeert de getalnotatie en de hiërarchie voor hoofdstuknummering in het huidige document.

Positie

Sets the indent, spacing, and alignment options for the numbered or bulleted list.

Laden/Opslaan

Saves or loads a chapter numbering format. A saved chapter numbering format is available to all text documents.

Notitiepictogram

The Load/Save button is only available for chapter numbering. For numbered or bulleted list styles, modify the numbering styles of the paragraphs.


Naamloos 1 - 9

Selecteer het vooraf gedefinieerde hoofdstukopmaakprofiel dat u aan het geselecteerde hoofdstukniveau wilt toewijzen.

Opslaan Als

Opent een dialoogvenster waar u de huidige instellingen voor het geselecteerde hoofdstukniveau kunt opslaan. U kunt deze instellingen dan vanuit een ander document laden.

Opslaan Als

Klik op een nummer in de lijst en typ dan een naam in voor dat opmaakprofiel. De nummers komen overeen met het hoofdstukniveau waaraan de opmaakprofielen worden toegewezen.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

Help ons, alstublieft!