Hoofdstuknummering

Specificeert het nummeringsschema en de overzichtsopmaak voor de nummering van hoofdstukken in het huidige document.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra - Hoofdstuknummering


Hoofdstuknummering wordt bereikt door alinea-opmaakprofielen toe te wijzen aan overzichtsniveaus en een nummeringsschema voor elk overzichtsniveau. Standaard worden de alinea-opmaakprofielen "Kop" (1-10) toegewezen aan de overeenkomstige overzichtsniveaus (1-10). U kunt het dialoogvenster gebruiken om een ander alinea-opmaakprofiel toe te wijzen aan een overzichtsniveau.

tip

Als u genummerde koppen wilt hebben, kies Extra - Hoofdstuknummering. Deze opdracht opent een dialoogvenster, waar nummeringsschema's toegewezen kunnen worden aan alinea-opmaakprofielen die voor koppen worden gebruikt. Gebruik niet het pictogram Geordende lijst aan/uit op de werkbalk Opmaak of het dialoogvenster Opmaak - Opsommingstekens en nummering.


Nummering

Specificeert de getalopmaak en de hiërarchie voor hoofdstuknummering in het huidige document.

Positie

Opties voor inspringen, spatiëring en uitlijning instellen voor nummeringssymbolen, zoals cijfers of opsommingstekens, voor geordende en ongeordende lijsten.

Laden/Opslaan

Slaat een opmaak voor hoofdstuknummering op of laadt er één. Er is een opgeslagen opmaak voor hoofdstuknummering beschikbaar om in andere tekstdocumenten te laden.

note

De knop Laden/Opslaan is alleen beschikbaar voor hoofdstuknummering. Gebruik lijstopmaakprofielen om opmaak op te slaan voor geordende of ongeordende lijsten.


Naamloos 1 - 9

Selecteer een vooraf gedefinieerd nummeringsformaat. Sla uw eigen vooraf gedefinieerde nummeringsformaten op met Opslaan als.

Opslaan Als

Opent een dialoogvenster waarin u de huidige nummerings- en positie-instellingen voor alle niveaus kunt opslaan. Opgeslagen instellingen zijn beschikbaar om in andere documenten te laden.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

Help ons, alstublieft!