Woorden tellen

Telt de woorden en tekens, met of zonder spaties, in de huidige selectie en in het hele document. De telling wordt bijgehouden terwijl u typt of de selectie wijzigt.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Extra - Woorden tellen

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Beoordelen - Aantal woorden.

In het menu Beoordelen van het tabblad Beoordelen, kies Aantal woorden.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Aantal woorden

Aantal woorden

Vanuit de Statusbalk:

Klik in het gebied Aantal woorden en tekens.


Hoe telt LibreOffice woorden?

In het algemeen is elke tekenreeks tussen twee spaties een woord. Streepjes, tabs, regeleinden en alinea-einden zijn ook grenzen voor woorden.

Woorden altijd zichtbare afbreekstreepjes, zoals in plug-in, add-on, gebruiker/config, worden elk als één woord geteld.

De woorden kunnen een mix zijn van letters, cijfers en speciale tekens. De volgende tekst telt dus als vier woorden: abc123 1,23 "$" http://www.voorbeeld.com.

Om een aangepast teken toe te voegen dat als de woordlimiet wordt beschouwd, kies - LibreOffice Writer - Algemeen en voeg het teken toe in het veld Aanvullende scheidingstekens.

Help ons, alstublieft!