Woordafbreking

Voegt koppeltekens in woorden in die te lang zijn om aan het einde van een regel te passen.

LibreOffice doorzoekt het document en stelt een woordafbreking voor die u kunt accepteren of weigeren. Als tekst is geselecteerd, werkt het dialoogvenster Woordafbreking alleen op de geselecteerde tekst. Als er geen tekst is geselecteerd, werkt het dialoogvenster Woordafbreking op het hele document.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra - Taal - Woordafbreking

In de werkbalk Extra, klik

Pictogram Woordafbreking

Woordafbreking


Woordafbreking

Kies Opmaak - Alinea, en klik dan op de tab Tekstverloop om automatisch de huidige of geselecteerde alinea's af te breken. U kunt automatische afbreking ook toepassen in een alinea-opmaakprofiel. In tekst waar automatisch afbreken is ingeschakeld, zal het dialoogvenster Woordafbreking geen woorden vinden om af te breken.

Wanneer LibreOffice een woord vindt dat afgebroken moet worden, hebt u de keus uit de volgende opties:

tip

U kunt het automatisch afbreken van woorden in bepaalde alinea's opheffen door de alinea's te selecteren, Opmaak - Alinea, te klikken op de tab Tekstverloop en dan het selectievakje Automatisch uit te schakelen in het gebied Woordafbreking.


note

Kies - Taalinstellingen - Linguïstiek, en selecteer het keuzevak Woordafbreking zonder bevestiging om het dialoogvenster Woordafbreking uit te schakelen en automatisch woorden af te breken.


Klik in het woord om af te breken en druk vervolgens op +minteken(-) om handmatig een afbreekstreepje in te voegen.

Klik in het woord om af te breken en druk vervolgens op Shift++minteken(-) om een vast (beveiligd) afbreekstreepje in te voegen.

Kies - LibreOffice Writer - Opmaakhulp, en maak het keuzevak Zacht afbreekstreepje leeg om de zachte afbreekstreepjes te verbergen.

Woord

Woord

Toont de woordafbreking suggestie(s) voor het geselecteerde woord.

Pijl links/rechts

Stel de positie van het afbreekstreepje in. Deze optie is alleen beschikbaar als er meer dan één suggestie voor woordafbreking wordt weergegeven.

Volgende

Negeert de woordafbreking suggestie en zoekt het volgende woord dat kan worden afgebroken.

Afbreken

Voegt het afbreekstreepje op de aangegeven positie in.

Verwijderen

Verwijderd het huidige woordafbrekingspunt van het weergegeven woord.

Help ons, alstublieft!