Tabel samenvoegen

Voegt twee opeenvolgende tabellen samen tot één enkele tabel. De tabellen moeten direct naast elkaar staan en niet zijn gescheiden door een lege alinea.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Tabel - Tabel samenvoegen.


Als u deze opdracht kiest als de cursor zich in de middelste van drie opeenvolgende tabellen bevindt, wordt u gevraagd de tabel te selecteren waarmee u wilt samenvoegen.

Help ons, alstublieft!