Toepassen

Maakt automatisch een document of een selectie op volgens de opties die zijn ingesteld in het tabblad AutoCorrectie - Opties.

Om opties te selecteren, kiest u Extra - AutoCorrectie - Opties voor AutoCorrectie, klikt u op het tabblad Opties en selecteert u vervolgens de opties in de kolom [T] die moeten worden toegepast wanneer de opdracht Toepassen wordt gekozen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra - AutoCorrectie - Toepassen.


AutoCorrectie voor opsommingstekens/nummering

Typ een streepje (-), sterretje (*) of plusteken (+) gevolgd door een spatie of tab aan het begin van een alinea om een lijst met opsommingstekens te maken.

Typ een nummer gevolgd door een punt (.), gevolgd door een spatie of tab aan het begin van de alinea om een genummerde lijst te maken.

note

Automatische nummering wordt alleen toegepast op alinea's die zijn opgemaakt met de alinea-opmaakprofielen 'Standaard', 'Tekstblok' of 'Tekstblok inspringen'.


Help ons, alstublieft!