Opmaakprofielen (Zijbalk)

Gebruik het paneel Stijlen en opmaak van de Zijbalk voor het toepassen, maken, bewerken, toevoegen en verwijderen van opmaakprofielen. Dubbelklik op een item om het opmaakprofiel toe te passen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..


Om het venster Opmaakprofielen vast te zetten, sleept u de titelbalk naar de linker- of rechterkant van de werkruimte. Dubbelklik op een vrije ruimte op de werkbalk om het venster los te koppelen.

Standaard toont het paneel Opmaakprofielen een voorbeeld van de beschikbare opmaakprofielen. De voorbeelden kunnen worden uitgeschakeld door het selectievakje Voorbeeld weergeven onder de lijst met opmaakprofielen uit te schakelen.

Categorie met opmaakprofielen

Pictogram Alinea-opmaakprofielen

Alinea-opmaakprofielen

Geeft opmaakprofielen voor alinea's weer. Gebruik alinea-opmaakprofielen om dezelfde opmaak toe te passen, zoals lettertype, nummering en lay-out van de alinea's in uw document.

Pictogram Tekenopmaakprofielen

Tekenopmaakprofielen

Toont opmaakprofielen voor tekens. Gebruik tekenopmaakprofielen om tekenstijlen toe te passen op geselecteerde tekst in een alinea.

Pictogram Frame-opmaakprofielen

Frame-opmaakprofielen

Toont opmaakprofielen voor frames. Gebruik frame-opmaakprofielen voor de opmaak van frame-layouts en -positie.

Pictogram Pagina-opmaakprofielen

Pagina-opmaakprofielen

Toont opmaakprofielen voor pagina's. Gebruik paginastijlen om pagina-layouts te bepalen, inclusief de aanwezigheid van kopteksten en voetteksten.

Pictogram Lijstopmaakprofielen

Lijstopmaakprofielen

Geeft opmaakprofielen weer voor lijsten met nummering en opsommingstekens. Gebruik lijststijlen om getallen en opsommingstekens op te maken en inspringingen te definiëren.

Pictogram Tabelopmaakprofielen

Tabelopmaakprofielen

Toont opmaakprofielen voor tabellen. Gebruik tabelopmaakprofielen om randen, achtergronden, lettertypen, uitlijning en getalopmaak toe te passen op tabellen.

Pictogram Gietermodus

Gietermodus

Past het geselecteerde opmaakprofiel toe op het object of tekst die u in het document selecteert. Klik op dit pictogram en sleep dan een selectie in het document om het opmaakprofiel toe te passen. U verlaat deze modus door nogmaals op het pictogram te klikken of door op Esc te drukken.

Pictogram Nieuw opmaakprofiel uit selectie

Acties voor opmaakprofielen

Opent een submenu met meer opdrachten.

Nieuw opmaakprofiel uit selectie

Maakt een nieuw opmaakprofiel op basis van de opmaak van de huidige alinea, pagina of selectie.

Geselecteerd opmaakprofiel bijwerken

De handmatig opgemaakte attributen van de tekst op de cursorpositie in het document zullen worden toegevoegd aan het opmaakprofiel dat is geselecteerd in het venster Stijlen en opmaak.

Opmaakprofielen laden

Opent het dialoogvenster Opmaakprofielen laden om opmaakprofielen uit een ander document te importeren.

Een tekenopmaakprofiel toepassen op een geselecteerde tekst

  1. Selecteer de tekst

  2. Dubbelklik op het gewenste tekenopmaakprofiel in het venster Opmaakprofielen.

Een alinea-opmaakprofiel toepassen

  1. Plaats de cursor in de alinea of selecteer meerdere alinea's.

  2. Dubbelklik op het gewenste alinea-opmaakprofiel in het venster Opmaakprofielen.

tip

U kunt sneltoetsen toewijzen aan opmaakprofielen via het tabblad Extra - Aanpassen - Toetsenbord. Sommige snelkoppelingen zijn vooraf gedefinieerd. (nul) past het alinea-opmaakprofiel Tekstblok toe. Kop 1 tot en met Kop 5 alinea-opmaakprofielen kunnen worden toegepast met behulp van de -toets en het kopnummer. Bijvoorbeeld past de alinea-opmaakprofiel Kop 2 toe.


tip

De werkbalk Opmaak (opmaakprofielen) bevat pictogrammen voor het toepassen en wijzigen van opmaakprofielen.


Help ons, alstublieft!