Styles (Sidebar)

Gebruik het paneel Stijlen en opmaak van de Zijbalk voor het toepassen, maken, bewerken, toevoegen en verwijderen van opmaakprofielen. Dubbelklik op een item om het opmaakprofiel toe te passen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Choose View - Styles.


U kunt het venster Stijlen en opmaak vastzetten door de titelbalk naar de linker- of rechterkant van de werkruimte te slepen. Dubbelklik op een vrije ruimte in de werkbalk van het venster om het te ontkoppelen.

Standaard toont het paneel Opmaakprofielen een voorbeeld van de beschikbare opmaakprofielen. De voorbeelden kunnen worden uitgeschakeld door het selectievakje Voorbeeld weergeven onder de lijst met opmaakprofielen uit te schakelen.

Categorie met opmaakprofielen

Pictogram Alinea-opmaakprofielen

Alinea-opmaakprofielen

Toont opmaakprofielen voor alinea's. Gebruik alinea-opmaakprofielen om dezelfde opmaak zoals lettertype, nummering en lay-out op de alinea's in uw document toe te passen.

Pictogram Tekenopmaakprofielen

Tekenopmaakprofielen

Toont opmaakprofielen voor tekens. Gebruik tekenopmaakprofielen om tekenstijlen toe te passen op geselecteerde tekst in een alinea.

Pictogram Frame-opmaakprofielen

Frameopmaakprofielen

Toont opmaakprofielen voor frames. Gebruik frame-opmaakprofielen voor de opmaak van frame-layouts en -positie.

Pictogram Pagina-opmaakprofielen

Pagina-opmaakprofielen

Toont opmaakprofielen voor pagina's. Gebruik paginastijlen om pagina-layouts te bepalen, inclusief de aanwezigheid van kopteksten en voetteksten.

Pictogram Lijstopmaakprofielen

Lijstopmaakprofielen

Geeft opmaakprofielen weer voor lijsten met nummering en opsommingstekens. Gebruik lijststijlen om getallen en opsommingstekens op te maken en inspringingen te definiëren.

Icon Table Styles

Table Styles

Displays formatting styles for tables. Use table styles to apply borders, backgrounds, fonts, alignment, and number formats to tables.

Pictogram Gietermodus

Fill Format Mode

Past het geselecteerde opmaakprofiel toe op het object of tekst die u in het document selecteert. Klik op dit pictogram en sleep dan een selectie in het document om het opmaakprofiel toe te passen. U verlaat deze modus door nogmaals op het pictogram te klikken of door op Esc te drukken.

Icon New Style from Selection

Style actions

Opent een submenu met meer opdrachten.

New Style from Selection

Maakt een nieuw opmaakprofiel op basis van de opmaak van de huidige alinea, pagina of selectie.

Update Selected Style

De handmatig opgemaakte attributen van de tekst op de cursorpositie in het document zullen worden toegevoegd aan het opmaakprofiel dat is geselecteerd in het venster Stijlen en opmaak.

Load Styles

Opent het dialoogvenster Opmaakprofielen laden om opmaakprofielen uit een ander document te importeren.

How to apply a Character style to a selected text

  1. Select the text.

  2. Double-click the desired character style in the Styles window.

How to apply a Paragraph style

  1. Place the cursor in the paragraph, or select multiple paragraphs.

  2. Double-click the desired paragraph style in the Styles window.

tip

You can assign shortcut keys to Styles from the Tools - Customize - Keyboard tab. Some shortcuts are predefined. (zero) applies the Text Body paragraph style. Heading 1 through Heading 5 paragraph styles can be applied by using the key and the heading number. For example applies the Heading 2 paragraph style.


tip

The Formatting (Styles) toolbar contains icons for applying and modifying styles.


Help ons, alstublieft!