Voorwaarde

Definieer hier voorwaarden voor Voorwaardelijke opmaakprofielen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Klik met rechts op het alinea-opmaakprofiel Tekstblok. Kies Alinea - Aanpassen - Voorwaarde (tabblad).

Kies Beeld - Opmaakprofielen (). Klik met rechts op een willekeurige alinea-opmaakprofiel. Kies het tabblad Nieuw - Voorwaarde.


Voorwaardelijke opmaakprofielen zijn Alinea-opmaakprofielen die verschillende eigenschappen hebben, afhankelijk van de context. Eenmaal gedefinieerd kunt u de voorwaardelijke eigenschappen van een voorwaardelijk opmaakprofiel niet veranderen.

LibreOffice past de alinea-eigenschappen van voorwaardelijke opmaakprofielen als volgt toe (de vette termen komen overeen met de titels van dialoogvelden): Als een alinea is opgemaakt met een Voorwaardelijk opmaakprofiel in een Context staat waaraan een Gebruikt opmaakprofiel is gekoppeld, dan wordt het Alinea-opmaakprofiel van die voorwaarde gebruikt. Als er geen opmaakprofiel aan de Context worden de attributen toegepast die in het voorwaardelijke opmaakprofiel gedefinieerd zijn. Het volgende voorbeeld illustreert deze relatie:

  1. Open een leeg tekstdocument en schrijf een korte zakelijke brief met een koptekst (Opmaak - Pagina-opmaakprofiel - Koptekst).

  2. Definieer een nieuw Alinea-opmaakprofiel door Nieuw te kiezen in het venster Stijlen en opmaak en selecteer alle alinea-eigenschappen die u wilt gebruiken voor uw zakelijke brief in het dialoogvenster Alinea-opmaakprofiel. Noem dit sjabloon "Zakenbrief".

  3. Klik daarna op de het tabblad Voorwaarde en selecteer het vakje Als voorwaardelijk opmaakprofiel om het nieuwe alinea-opmaakprofiel als een voorwaardelijk opmaakprofiel te definiëren.

  4. Selecteer onder Context het koptekst-item en onder Alinea-opmaakprofielen het opmaakprofiel voor de koptekst in uw zakelijke brief; bijvoorbeeld, het standaard alinea-opmaakprofiel Koptekst. U kunt ook uw eigen opmaakprofiel selecteren.

  5. U kunt het alinea-opmaakprofiel op de context toepassen door op het geselecteerde item in de keuzelijst Alinea-opmaakprofielen te dubbelklikken of met behulp van Toewijzen.

  6. Klik op OK om het dialoogvenster Alineaopmaak te sluiten en maak daarna alle alinea's in uw zakelijke brief op, met inbegrip van de koptekst, met het nieuwe voorwaardelijke alinea-opmaakprofiel Zakenbrief. (Als u in de koptekst klikt, kan het nodig zijn om Alle opmaakprofielen of Eigen opmaakprofielen in het venster Stijlen en opmaak te tonen om het nieuwe opmaakprofiel Zakenbrief te kunnen gebruiken.)

De koptekst heeft nu de attributen die u gespecificeerd hebt in het alinea-opmaakprofiel Koptekst, terwijl de andere delen van het document de attributen hebben die zijn gedefinieerd in het voorwaardelijk alinea-opmaakprofiel Zakenbrief.

tip

Het opmaakprofiel Tekstblok is gemaakt als een voorwaardelijk opmaakprofiel. Daarom kunnen alle opmaakprofielen die u ervan afleidt, worden gebruikt als voorwaardelijke opmaakprofielen.


Het alinea-opmaakprofiel dat op de context is toegepast, wordt gebruikt bij export naar andere indelingen (RTF, HTML enzovoort).

Als voorwaardelijk opmaakprofiel

Selecteer dit vakje om een nieuw opmaakprofiel als een voorwaardelijk opmaakprofiel te definiëren.

Context

Hier kunt u de voorgedefinieerde contexten van LibreOffice zien, inclusief overzichtsniveaus 1 tot 10, lijstniveaus 1 tot 10, tabelkop, inhoudsopgave, sectie, rand, voetnoot, kop- en voettekst.

Toegepaste opmaakprofielen

Hier ziet u de lijst van alle alinea-opmaakprofielen die op een context zijn toegepast.

Alinea-opmaakprofielen

Alle alinea-opmaakprofielen die kunnen worden toegewezen aan een context zijn opgenomen in de keuzelijst.

Groepen opmaakprofielen

Dit zijn de groepen opmaakprofielen die u in het venster Stijlen en opmaak kunt laten weergeven.

Naam

Betekenis

Automatisch

Toont opmaakprofielen die toepasselijk zijn voor de huidige context.

Alle opmaakprofielen

Toont alle opmaakprofielen van de actieve categorie met opmaakprofielen.

Gebruikte opmaakprofielen

Toont de opmaakprofielen (van geselecteerde categorie) die in het huidige document zijn toegepast.

Eigen opmaakprofielen

Toont alle gebruikergedefinieerde opmaakprofielen in de geselecteerde categorie met opmaakprofielen.

Tekenopmaakprofielen

Toont opmaakprofielen voor tekst.

Documentstructuur

Geeft opmaakprofielen weer voor het structureren van documenten.

Opmaakprofielen voor nummering

Geeft opmaakprofielen weer voor geordende of ongeordende lijsten.

Opmaakprofielen voor indices

Toont opmaakprofielen voor indices.

Speciale opmaakprofielen

Toont opmaakprofielen voor kopteksten, voetteksten, voetnoten, eindnoten, tabellen en bijschriften.

HTML-opmaakprofielen

Toont een lijst met opmaakprofielen voor HTML-documenten.

Voorwaardelijke opmaakprofielen

Toont de gebruikergedefinieerde voorwaardelijke opmaakprofielen.

Hiërarchisch

Toont de opmaakprofielen in de geselecteerde categorie in een hiërarchische lijst. Klik op het plusteken (+) naast de subniveaunaam om de opmaakprofielen in een subniveau te zien.


Verwijderen

Klik hier om de huidige context, toegewezen aan het geselecteerde opmaakprofiel, te verwijderen.

Toewijzen

Klik op Toepassen om het geselecteerde Alinea-opmaakprofiel op de gedefinieerde inhoud toe te passen.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

Help ons, alstublieft!