Lijstopmaakprofiel

Hier kunt u een lijstopmaakprofiel maken. De lijstopmaakprofielen worden beheerd in het paneel Opmaakprofielen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Beeld - Opmaakprofielen () - open het contextmenu Nieuw/Opmaakprofiel bewerken (voor lijstopmaakprofielen).


Wanneer een lijstopmaakprofiel wordt gemaakt, wordt er een naam aan het opmaakprofiel toegewezen. Het lijstopmaakprofiel kan worden toegepast op alinea's of worden toegewezen aan een alinea-opmaakprofiel in het gedeelte Nummering van het tabblad Overzicht en Nummering.

Geordende lijsten en ongeordende lijsten gemaakt in het dialoogvenster Opsommingstekens en nummering of met de pictogrammen Geordende lijst en Ongeordende lijst van de werkbalk Opmaak gebruiken directe opmaak. Het zijn geen lijstopmaakprofielen.

Beheren

Stel de opties voor het geselecteerde opmaakprofiel in.

Ongeordend

Geeft verschillende soorten opsommingstekens weer die u op een lijst kunt toepassen.

Geordend

Geeft verschillende nummeringsschema's weer die u kunt toepassen.

Overzicht

Geeft de verschillende indelingen weer die u op een hiƫrarchische lijst kunt toepassen. LibreOffice ondersteunt maximaal negen overzichtsniveaus in een lijsthiƫrarchie.

Afbeelding

Geeft de verschillende afbeeldingen weer die u als opsommingstekens kunt gebruiken in een ongeordende lijst.

Positie

Opties voor inspringen, spatiƫring en uitlijning instellen voor nummeringssymbolen, zoals cijfers of opsommingstekens, voor geordende en ongeordende lijsten.

Aanpassen

Stelt de opmaakopties in voor geordende of ongeordende lijsten. Als u wilt, kunt u opmaak toepassen op afzonderlijke niveaus in de lijsthiƫrarchie.

Herstellen

Zet gewijzigde waarden op het huidige tabblad terug naar de waarden toen het dialoogvenster werd geopend. Als Toepassen wordt gebruikt voordat het dialoogvenster wordt gesloten, worden de waarden teruggezet naar die na het laatste gebruik van Toepassen.

Toepassen

Past wijzigingen toe op alle tabbladen zonder het dialoogvenster te sluiten. Kan niet ongedaan worden gemaakt met Herstellen.

OK

Slaat alle wijzigingen op en sluit het dialoogvenster

Annuleren

Sluit het dialoogvenster en negeert wijzigingen op alle tabbladen. Als Toepassen werd gebruikt, worden wijzigingen na het laatste gebruik van Toepassen genegeerd.

Help ons, alstublieft!