Tekenopmaakprofiel

Tekenopmaakprofielen bieden een manier om de opmaak voor individuele tekens aan te passen. Gebruik tekenopmaakprofielen om de eigenschappen van een teken, woord of geselecteerd deel van een alinea te wijzigen. Wanneer u een tekenopmaakprofiel toepast op een tekstselectie, overschrijven de eigenschappen van het tekenopmaakprofiel die van de overeenkomstige alineatekenmerken.

Als u bijvoorbeeld een tekenopmaakprofiel met een tekengrootte van 15 pt toepast op een selectie in een alinea met een karaktereigenschap van een tekengrootte van 12 pt, wordt de selectie ingesteld op 15 pt, terwijl de rest van de alinea de tekengrootte van 12 pt behoudt.

note

Geen tekenopmaakprofiel is eigenlijk de set tekeneigenschappen van de huidige alinea-opmaakprofiel. Kies 'Geen tekenopmaakprofiel' om de tekeneigenschappen van de selectie terug te zetten naar die van de alinea-opmaakprofiel. U kunt 'Geen tekenopmaakprofiel' aanpassen.


Om toegang te krijgen tot deze functie..

  1. Kies Beeld - Opmaakprofielen of Opmaakprofielen - Opmaakprofielen beheren () om het paneel Opmaakprofielen te openen.

  2. Klik op het pictogram Tekenopmaakprofielen bovenaan het paneel en selecteer een tekenopmaakprofiel.

  3. Klik met rechts om het contextmenu te openen en kies Nieuw/Opmaakprofiel bewerken.

Pictogram Tekenopmaakprofiel

Pictogram Tekenopmaakprofiel


note

Directe opmaak heeft voorrang op alle opmaak van een tekenopmaakprofiel. Om directe opmaak uit een selectie te verwijderen, kies Opmaak - Directe opmaak wissen (+M).


Beheren

Stel de opties voor het geselecteerde opmaakprofiel in.

note

Gebruik het gedeelte Bevat om de eigenschappen van het tekenopmaakprofiel te zien.


Hier vindt u functies om lettertypen, lettertype-uiterlijk, tekengrootte, taal en kleur te bewerken.

Teksteffecten

Specificeer de teksteffecten die u wilt gebruiken.

Kies de positie, schaal, rotatie en afstand voor tekens.

Aziatische indeling

Definieer hier de instellingen voor tweeregelig schrijven in Aziatische talen. Selecteer de tekens in uw tekst en kies dan deze opdracht.

Deze opdrachten zijn alleen toegankelijk nadat u ondersteuning voor Aziatische talen heeft ingeschakeld in - Taalinstellingen - Talen.

Accentueren

Past de huidige markeringskleur toe op het tekstselectie.

Randen

Stelt de randopties in voor de geselecteerde objecten in Writer of Calc.

Herstellen

Zet gewijzigde waarden op het huidige tabblad terug naar de waarden toen het dialoogvenster werd geopend. Als Toepassen wordt gebruikt voordat het dialoogvenster wordt gesloten, worden de waarden teruggezet naar die na het laatste gebruik van Toepassen.

Toepassen

Past wijzigingen toe op alle tabbladen zonder het dialoogvenster te sluiten. Kan niet ongedaan worden gemaakt met Herstellen.

Naar ouder terugzetten

De waarden voor het huidige tabblad worden ingesteld op de waarden die worden gevonden op het overeenkomstige tabblad van het opmaakprofiel die is opgegeven in "Gebaseerd op" in Beheren. In alle gevallen, ook wanneer "Gebaseerd op" "- Geen -" is, worden de huidige tabbladwaarden die zijn opgegeven in "Bevat" verwijderd.

OK

Slaat alle wijzigingen op en sluit het dialoogvenster

Annuleren

Sluit het dialoogvenster en negeert wijzigingen op alle tabbladen. Als Toepassen werd gebruikt, worden wijzigingen na het laatste gebruik van Toepassen genegeerd.

Help ons, alstublieft!