Tekenopmaakprofiel

Hier kunt u een tekenopmaakprofiel maken.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open contextmenu Aanpassen/Nieuw (voor Tekenopmaakprofielen).


Beheren

Stel de opties voor het geselecteerde opmaakprofiel in.

Hier vindt u functies om lettertypen, lettertype-uiterlijk, tekengrootte, taal en kleur te bewerken.

Teksteffecten

Specificeer de teksteffecten die u wilt gebruiken.

Accentueren

Past de huidige accentkleur toe op de achtergrond van een tekenopmaakprofiel of tekstselectie.

Aziatisch-specifieke Functionaliteit

Toegang tot deze opdrachten hebt u slechts als u ondersteuning voor Aziatische talen hebt ingeschakeld in - Taalinstellingen - Talen.

Kies de positie, schaal, rotatie en afstand voor tekens.

Aziatische lay-out

Definieer hier de instellingen voor tweeregelig schrijven in Aziatische talen. Selecteer de tekens in uw tekst en kies dan deze opdracht.

Herstellen

Herstelt de wijzigingen in het huidige tabblad die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend. Wanneer u het dialoogvenster sluit, verschijnt geen bevestigingsvenster.

Standaard

Herstelt de waarden die zichtbaar zijn in het dialoogvenster naar de standaardwaarden.

warning

Er verschijnt geen bevestiging voordat de standaardwaarden opnieuw worden geladen.


Help ons, alstublieft!