Invoegen

Voegt een rij of kolom in een tabel in. Deze opdracht is alleen beschikbaar als de cursor zich in een tabel bevindt.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Tabel - Invoegen - Kolommen.

Kies Tabel - Invoegen - Rijen.

In het contextmenu:

Kies Invoegen - Rijen.

Kies Invoegen - Kolommen.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

In het menu Tabel van het tabblad Tabel, kies Rijen invoegen.

In het menu Tabel van het tabblad Tabel, kies Kolommen invoegen.


Invoegen

Getal

Geef het gewenste aantal van kolommen of rijen op.

Positie

Specificeer de positie van de kolommen of rijen die moeten worden ingevoegd.

Ervoor

Voegt nieuwe kolommen links van de huidige kolom in of voegt nieuwe rijen boven de huidige rij in.

Erna

Voegt nieuwe kolommen rechts van de huidige kolom in of voegt nieuwe rijen onder de huidige rij in.

Help ons, alstublieft!