Invoegen

Voegt een rij of kolom in een tabel in. Deze opdracht is alleen beschikbaar als de cursor zich in een tabel bevindt.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Tabel - Invoegen - Kolommen.

Kies Tabel - Invoegen - Rijen.

Op de werkbalk Tabel, klik op

Pictogram Kolom invoegen

Kolom invoegen

Pictogram Rij invoegen

Rij invoegen


Invoegen

Getal

Geef het gewenste aantal van kolommen of rijen op.

Positie

Specificeer de positie van de kolommen of rijen die moeten worden ingevoegd.

Ervoor

Voegt nieuwe kolommen links van de huidige kolom in of voegt nieuwe rijen boven de huidige rij in.

Erna

Voegt nieuwe kolommen rechts van de huidige kolom in of voegt nieuwe rijen onder de huidige rij in.

Help ons, alstublieft!