Kolom

Hier kunt u de breedte van kolommen instellen, kolommen selecteren, verwijderen of invoegen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Kolom


Breedte...

Wijzigt de breedte van de geselecteerde kolom(men).

Optimale breedte

Past de kolombreedtes automatisch aan de inhoud van de cellen aan. Wanneer u de breedte van een kolom wijzigt, heeft dit geen invloed op de breedte van andere kolommen in de tabel. Een tabel kan niet breder zijn dan de pagina.

Kolommen gelijkmatig verdelen

Past de breedte van de geselecteerde kolommen aan aan de breedte van de breedste kolom in de selectie. De totale breedte van de tabel kan niet breder zijn dan de breedte van de pagina.

Selecteren

Selecteert de kolom waarin de cursor zich bevindt. Deze optie is alleen beschikbaar als de cursor zich in een tabel bevindt.

Invoegen...

Voegt een rij of kolom in een tabel in. Deze opdracht is alleen beschikbaar als de cursor zich in een tabel bevindt.

Verwijderen

Verwijdert de geselecteerde kolom(men) uit de tabel.

Help ons, alstublieft!