Kolom

Hier kunt u de breedte van kolommen instellen, kolommen selecteren, verwijderen of invoegen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Kolom


Breedte...

Wijzigt de breedte van de geselecteerde kolom(men).

Optimale kolombreedte

Kolommen evenredig verdelen

Pas de breedte van geselecteerde tabelkolommen aan, zodat elke kolom dezelfde breedte heeft. De tabelbreedte en niet-geselecteerde kolommen blijven ongewijzigd.

Selecteren

Selecteert de kolom waarin de cursor zich bevindt. Deze optie is alleen beschikbaar als de cursor zich in een tabel bevindt.

Invoegen...

Voegt een rij of kolom in een tabel in. Deze opdracht is alleen beschikbaar als de cursor zich in een tabel bevindt.

Verwijderen

Verwijdert de geselecteerde kolom(men) uit de tabel.

Help ons, alstublieft!