Rij

Hier kunt u de hoogte van rijen instellen, rijen selecteren, verwijderen of invoegen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Rij


Hoogte

Wijzigt de hoogte van de geselecteerde rij(en).

Optimale hoogte

Past de rijhoogten automatisch aan de inhoud van de cellen aan. Dit is de standaardinstelling voor nieuwe tabellen.

Rijen evenredig verdelen

Past de hoogte van de geselecteerde rijen aan aan hoogte van de hoogste rij in de selectie.

Selecteren

Selecteert de rij waarin de cursor zich bevindt.

Invoegen...

Voegt een rij of kolom in een tabel in. Deze opdracht is alleen beschikbaar als de cursor zich in een tabel bevindt.

Verwijderen

Verwijdert de geselecteerde rij(en) uit de tabel.

Help ons, alstublieft!