Tekstverloop

Stel de tekstverloopopties in voor de tekst v贸贸r en na de tabel.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies tabbladTabel - Eigenschappen, tabblad Tekstverloop.


Tekstverloop

Eindemarkering

Selecteer dit vakje en vervolgens het type einde dat u aan de tabel wilt koppelen.

Pagina

Voegt een pagina-einde in v贸贸r of na de tabel.

Kolom

Voegt een kolomeinde in v贸贸r of na de tabel op een pagina met meerdere kolommen.

Ervoor

Voegt een pagina- of kolomeinde in v贸贸r de tabel.

Erna

Voegt een pagina- of kolomeinde in na de tabel.

Met pagina-opmaakprofiel

Past het gespecificeerde pagina-opmaakprofiel op de eerste pagina na het pagina-einde toe.

Pagina-opmaakprofiel

Selecteer het pagina-opmaakprofiel dat u op de eerste pagina na het einde wilt toepassen.

Paginanummer

Voeg een pagina nummer toe voor de eerste pagina die volgt op pagina-einde. Wenst u voort te gaan met de huidige pagina nummering, laat dan het keuzevakje leeg.

Tabel toestaan zich over pagina's en kolommen te splitsen

Hiermee kan een pagina-einde of kolom-einde tussen de rijen van een tabel ingevoegd worden.

Toestaan dat rijen over pagina's en kolommen worden afgebroken

Hiermee kan een pagina-einde of kolomeinde in een rij van de tabel ingevoegd worden. Deze optie wordt niet op de eerste rij in een tabel toegepast als de optie Kop herhalen geselecteerd is.

Alinea's bijeenhouden

Houdt de tabel en de alinea die erop volgt, bij elkaar wanneer u een einde invoegt.

Kop herhalen

Herhaalt de tabelkop op een nieuwe pagina wanneer de tabel uit meer dan 茅茅n pagina bestaat.

De eerste ... rijen

Voer het aantal rijen in dat in de kop moet worden opgenomen.

Tekstori毛ntatie

De ori毛ntatie van de tekst in de cellen selecteren. U kunt de volgende formatteringsopties gebruiken om de ori毛ntatie van tekst in cellen van een tabel te specificeren:

Verticaal uitlijnen

Specificeer verticale tekstuitlijning voor de cellen in de tabel.

Help ons, alstublieft!