Kolommen

Specificeer de eigenschappen voor de kolombreedte.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies tabbladTabel - Eigenschappen, tabblad Kolommen.


Tabelbreedte aanpassen

Verkleint of vergroot de breedte van de tabel met een aangepaste kolombreedte. Deze optie is niet beschikbaar als Automatische uitlijning of Relatieve breedte is geselecteerd op het tabblad Tabel of als er tabelrijen zijn geselecteerd.

Kolommen gelijkmatig wijzigen

Wijzig alle andere kolombreedtes met hetzelfde percentage als degene die wordt gewijzigd. Als u bijvoorbeeld de grootte van een kolom met de helft verkleint, worden de afmetingen van alle andere kolommen gehalveerd. Deze optie vereist dat Tabelbreedte aanpassen kan worden ingeschakeld.

Nog beschikbare ruimte

Geeft de hoeveelheid ruimte weer die beschikbaar is om de breedte van de kolommen aan te passen. Om de breedte van de tabel in te stellen, klikt u op het tabblad Tabel.

Kolombreedte

Specificeer de kolombreedtes voor de tabel.

Kolombreedten

Voer de gewenste breedte van de kolom in.

Pijl naar links

Geeft de tabelkolommen weer die links van de huidige kolom staan.

Pijl naar rechts

Geeft de tabelkolommen weer die rechts van de huidige kolom staan.

Help ons, alstublieft!