Kolommen

Specificeer de eigenschappen voor de kolombreedte.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies tabbladTabel - Eigenschappen, tabblad Kolommen.


Tabelbreedte aanpassen

Verkleint of vergroot de breedte van de tabel met de gewijzigde kolom breedte. Deze optie is niet beschikbaar als Automatisch is geselecteerd in het gebied Uitlijning in de tabpagina Tabel .

Kolommen gelijkmatig wijzigen

Indien mogelijk, zullen de wijzigingen in kolom breedte gelijk zijn voor elke kolom. Deze optie is niet beschikbaar als Automatisch is geselecteerd in het gebied Uitlijning in de tabpagina Tabel .

Nog beschikbare ruimte

Displays the amount of space that is available for adjusting the width of the columns. To set the width of the table, click the Table tab.

Kolombreedte

Specificeer de kolombreedtes voor de tabel.

Kolombreedten

Voer de gewenste breedte van de kolom in.

Pijl naar links

Geeft de tabelkolommen weer die links van de huidige kolom staan.

Pijl naar rechts

Geeft de tabelkolommen weer die rechts van de huidige kolom staan.

Tabellen bewerken via het toetsenbord

Help ons, alstublieft!