Tabel

Specificeer de opties voor grootte, positie, afstand en uitlijning voor de geselecteerde tabel.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies tabbladTabel - Eigenschappen, tabblad Tabel.


Eigenschappen

Naam

Voer een interne naam voor de tabel in. U kunt deze naam gebruiken om de tabel snel in de Navigator te kunnen vinden.

Breedte

Voer de breedte van de tabel in. Dit vakje is alleen beschikbaar als de optie Automatisch in het gebied Uitlijning niet geselecteerd is.

Relatief

Geeft de breedte van de tabel weer als een percentage van de paginabreedte.

Uitlijning

Stel de uitlijningsopties voor de geselecteerde tabel in.

Automatisch

Breidt de tabel horizontaal naar de linker- en rechtermarges uit. Dit is de aanbevolen instelling voor tabellen in HTML-documenten.

Links

Lijnt de linkerrand van de tabel op de linkermarge uit.

Linkerrand

Lijnt de linkerrand van de tabel uit op de inspringing die u in het vak Naar links in het gebied Afstand invoert.

Rechts

Lijnt de rechterrand van de tabel op de rechtermarge uit.

Gecentreerd

Centreert de tabel horizontaal op de pagina.

Handmatig

Lijnt de tabel horizontaal uit op basis van de ingevoerde waarden in de vakjes Naar links en Naar rechts in het gebied Afstand. LibreOffice berekent automatisch de breedte van de tabel. Selecteer deze optie als u de individuele kolombreedtes wilt opgeven.

Afstand

Links

Bepaal hoeveel ruimte er moet zijn tussen de linkermarge en de rand van de tabel. Deze optie is niet beschikbaar als de optie Automatisch of Links in het gebied Uitlijning geselecteerd is.

Rechts

Bepaal hoeveel ruimte er moet zijn tussen de rechtermarge en de rand van de tabel. Deze optie is niet beschikbaar als de optie Automatisch of Rechts in het gebied Uitlijning geselecteerd is.

Naar boven

Bepaal hoeveel ruimte er moet zijn tussen de bovenkant van de tabel en de tekst erboven.

Naar beneden

Bepaal hoeveel ruimte er moet zijn tussen de onderkant van de tabel en de tekst eronder.

Tippictogram

Als u een alinea v贸贸r een tabel aan het begin van een document, koptekst of voettekst wilt invoegen, plaatst u de cursor v贸贸r de inhoud in de eerste cel en drukt u op +Enter.


Eigenschappen

Tekstrichting

Specificeer de tekstrichting voor een alinea die complexe-tekstlayout (CTL) gebruikt. Deze functie is alleen beschikbaar als de ondersteuning voor complexe scripts is ingeschakeld.

Help ons, alstublieft!