Tabelopmaak

Specificeert de eigenschappen van een tabel, bijvoorbeeld: naam, uitlijning, afstand, kolombreedte, randen en achtergrond.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Tabel - Eigenschappen.


Tabel

Specificeer de opties voor grootte, positie, afstand en uitlijning voor de geselecteerde tabel.

Tekstverloop

Stel de tekstverloopopties in voor de tekst vóór en na de tabel.

Kolommen

Specificeer de eigenschappen voor de kolombreedte.

Randen

Stelt de randopties in voor de geselecteerde objecten in Writer of Calc.

Stel de opvulopties in voor het geselecteerde tekenobject of documentelement.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

Help ons, alstublieft!