Macro

Specificeert de macro die uitgevoerd moet worden wanneer u op een afbeelding, frame of OLE-object klikt.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Afbeelding - Eigenschappen, tabblad Macro.

Kies tabblad Opmaak - Frame en OLE-object - Eigenschappen, tabblad Macro.

Kies Extra - AutoTekst - knop AutoTekst, Macro.

Kies Extra - ImageMap - open het contextmenu Macro.

Kies Opmaak - Teken, tabblad Hyperlink, knop Gebeurtenissen.


Gebeurtenis

Geeft de gebeurtenissen weer die een macro kunnen activeren. Alleen de gebeurtenissen die relevant zijn voor het geselecteerde object, worden weergegeven.

In de volgende tabel staan de objecttypen en gebeurtenissen die een macro kunnen activeren:

Gebeurtenis

Gebeurtenistrigger

OLE-object

Afbeelding

Frame

AutoTekst

ImageMap-gebied

Hyperlink

Object selecteren

object wordt geselecteerd

Muis op object

muisaanwijzer gaat over het object

Hyperlink activeren

hyperlink die aan object is toegewezen, wordt aangeklikt

Muis verlaat object

muisaanwijzer gaat van het object af

Afbeelding met succes geladen

afbeelding met succes geladen

Laden van afbeelding beëindigd

laden van de afbeelding is gestopt door de gebruiker (bijvoorbeeld tijdens downloaden)

Kon afbeelding niet laden

afbeelding is niet geladen

Invoer van alfabetische tekens

tekst wordt ingevoerd

Invoer van niet-alfabetische tekens

Niet-afdrukbare tekens, zoals tabs en regeleinden, worden ingevoerd

Framegrootte wijzigen

grootte van frame wordt aangepast

Frame verplaatsen

frame wordt verplaatst

Vóór het invoegen van AutoTekst

voordat AutoTekst wordt ingevoegd

Na invoegen van AutoTekst

nadat AutoTekst wordt ingevoegd


Notitiepictogram

Voor gebeurtenissen die aan besturingselementen in formulieren gekoppeld zijn, gaat u naar Eigenschappen of Formuliereigenschappen.


Toegewezen actie

Specificeer de macro die uitgevoerd wordt wanneer de geselecteerde gebeurtenis zich voordoet.

Met frames kunt u bepaalde gebeurtenissen aan een functie koppelen, die dan beslist of de gebeurtenis door LibreOffice Writer of door de functie verwerkt wordt. Zie de Help van LibreOffice Basic voor meer informatie.

Macro vanuit

Geeft het LibreOffice-programma en alle open LibreOffice-documenten weer. Selecteer in deze lijst de locatie waarvan u de macro wilt ophalen.

Bestaande macro's

Toont de beschikbare macro's. Selecteer de macro die u aan de geselecteerde gebeurtenis wilt toewijzen, en klik dan op Toewijzen.

Toewijzen

Wijst de geselecteerde macro toe aan de geselecteerde gebeurtenis.

Verwijderen

Verwijdert de macro verwijzing van de geselecteerde gebeurtenis.

Help ons, alstublieft!