Contoureneditor

Wijzigt de omtrek van het geselecteerde object. LibreOffice gebruikt de omtrek voor het bepalen van de tekstomloop-opties voor het object.

Geeft een voorbeeld van de contour weer.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Omloop - Contour bewerken.


Toepassen

Past de contour toe op het geselecteerde object.

Pictogram

Toepassen

Werkruimte

Verwijdert de aangepaste contour. Klik hier en klik dan in het voorbeeldgebied.

Pictogram

Werkruimte

Selectie

Schakelt naar de selectiemodus zodat u de contour kunt selecteren.

Pictogram

Selectie

Rechthoek

Tekent een rechthoekige contour waar u sleept in het voorbeeldobject. Houd de Shift-toets ingedrukt om een vierkant te tekenen als u sleept.

Pictogram

Rechthoek

Ellips

Tekent een ovale contour waar u sleept in het voorbeeldobject. Houd de Shift-toets ingedrukt om een cirkel te tekenen als u sleept.

Pictogram

Ellips

Veelhoek

Tekent een gesloten contour, bestaande uit rechte lijnen. Klik op de plaats waar u de veelhoek wilt beginnen en sleep om een lijn te tekenen. Klik opnieuw om het einde van de lijn te definiëren en blijf klikken om de resterende lijnen van de veelhoek te definiëren. Dubbelklik om het tekenen van de veelhoek te voltooien. Houd de Shift-toets ingedrukt om de veelhoek te begrenzen tot hoeken van 45 graden.

Pictogram

Veelhoek

Punten bewerken

Laat u de vorm van de contour wijzigen. Klik hier en sleep dan aan de handvatten van de contour.

Pictogram

Punten bewerken

Punten verplaatsen

Laat u de handvatten van de contour verslepen om de vorm van de contour te wijzigen.

Pictogram

Punten verplaatsen

Punten invoegen

Voegt een handvat in die u kunt verslepen om de vorm van de contour te wijzigen. Klik hier en klik dan op de buitenrand van de contour.

Pictogram

Punten invoegen

Punten verwijderen

Verwijdert een punt van de buitenrand van de contour. Klik hier en klik dan op het punt dat u wilt verwijderen.

Pictogram

Punten verwijderen

AutoContour

Tekent automatisch een contour rond het object die u dan kunt bewerken.

Pictogram

AutoContour

Ongedaan maken

Maakt de laatste actie ongedaan.

Pictogram

Ongedaan maken

Opnieuw

Herstelt de actie van de laatste opdracht Ongedaan maken.

Pictogram

Opnieuw

Kleurenvervanger

Selecteert delen van de afbeelding die dezelfde kleur hebben. Klik hier en klik dan op een kleur in de afbeelding. Verhoog de waarde in het vak Kleurtolerantie om het geselecteerde kleurbereik te vergroten.

Pictogram

Kleurenvervanger

Kleurtolerantie

Voer de kleurtolerantie voor het palet als een percentage in. Voer een hoger percentage in om te zorgen dat het kleurbereik groter is.

Help ons, alstublieft!