Omloop

Specificeer de manier waarop u tekst rond een object wilt laten omlopen. U kunt ook de ruimte tussen de tekst en het object specificeren.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Omloop.

Kies Opmaak - Afbeelding - Eigenschappen, tabblad Omloop.

Kies tabblad Opmaak - Frame en OLE-object - Eigenschappen, tabblad Omloop.

Kies tabblad Invoegen - Frame - Frame, tabblad Omloop.

Kies Opmaak - Frame en OLE-object, tabblad Omloop.

In het contextmenu:

Kies Omloop.

Kies Omloop - Bewerken - Omloop (tabblad).

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Afbeelding - Omloop (tabblad).

Op de Zijbalk:

Op het paneel Eigenschappen, kies het gedeelte Omloop.


tip

Wilt u tekst rond een tabel laten omlopen, dan plaatst u de tabel in een frame en laat u de tekst rond het frame omlopen.


Instellingen

Geen

Plaatst het object op een aparte regel in het document. De tekst in het document verschijnt boven en onder het object, maar niet aan de zijkanten ervan.

Pictogram Geen

Geen

Ervoor

Laat tekst aan de linkerkant van het object omlopen, als er genoeg ruimte is.

Pictogram Ervoor

Ervoor

Erna

Laat tekst aan de rechterkant van het object omlopen, als er genoeg ruimte is.

Pictogram Erna

Erna

Parallel

Laat tekst aan alle vier kanten van de framerand van het object omlopen.

Pictogram Evenwijdig

Parallel

Doorloop

Plaatst het object vóór de tekst.

Pictogram Door

Doorloop

Optimaal

Laat tekst automatisch naar links, rechts, of aan alle vier de kanten van het randframe van het object omlopen. Als de afstand tussen het object en de paginamarge minder dan 2 cm is, zal de tekst niet omlopen.

Pictogram Optimaal

Optimaal

Opties

Specificeer de tekstomloopopties.

Eerste alinea

Begint een nieuwe alinea onder het object nadat u op Enter hebt gedrukt. De ruimte tussen de alinea's wordt bepaald door de grootte van het object.

Op achtergrond

Verplaatst het geselecteerde object naar de achtergrond. Deze optie is alleen beschikbaar als u het omlooptype Doorloop hebt geselecteerd.

Omtrek

Laat tekst rond de vorm van het object omlopen. Deze optie is niet beschikbaar voor het omlooptype Doorloop of voor frames. Wilt u de contour van een object wijzigen, dan selecteert u het object en kiest u Opmaak - Omloop - Contour bewerken.

Alleen buiten

Laat tekst alleen rond de contour van het object omlopen, maar niet in open gebieden binnen de objectvorm. Deze optie is niet beschikbaar voor frames.

Overlapping toestaan

Geeft aan of het object een ander object mag overlappen. Deze optie heeft geen effect op doorlopende objecten, die altijd kunnen overlappen.

Afstand

Bepaal hoeveel ruimte er tussen het geselecteerde object en de tekst moet zijn.

Links

Bepaal hoeveel ruimte er tussen de linkerrand van het object en de tekst moet zijn.

Rechts

Bepaal hoeveel ruimte er tussen de rechterrand van het object en de tekst moet zijn.

Boven

Bepaal hoeveel ruimte er tussen de bovenrand van het object en de tekst moet zijn.

Beneden

Bepaal hoeveel ruimte er tussen de onderrand van het object en de tekst moet zijn.

Help ons, alstublieft!