Afbeelding

Maakt de grootte, positie en andere eigenschappen van de geselecteerde afbeelding op.

U kunt bepaalde eigenschappen van de geselecteerde afbeelding ook met behulp van sneltoetsen bewerken.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies het tabblad Opmaak - Afbeeldingen - Eigenschappen - Vlak.

Op de werkbalk Afbeelding (wanneer er afbeeldingen geselecteerd zijn), klikt u op

Pictogram Graphische eigenschappen

Eigenschappen van afbeeldingen


Het dialoogvenster Afbeelding bevat de volgende tabpagina's:

Positie grootte

Specificeert de grootte en de positie van de geselecteerde afbeelding, frame of OLE-object op een pagina.

Opties

Specificeer eigenschappen voor de geselecteerde afbeelding, frame of OLE-object.

Omloop

Specificeer de manier waarop u tekst rond een object wilt laten omlopen. U kunt ook de ruimte tussen de tekst en het object specificeren.

Hyperlink

Specificeer de eigenschappen van de hyperlink voor de geselecteerde afbeelding, frame of OLE-object.

Afbeelding

Specificeer de spiegeling- en koppelingopties voor de geselecteerde afbeelding.

Bijsnijden

Knipt de geselecteerde afbeelding bij of brengt deze op schaal. U kunt ook de oorspronkelijke grootte van de afbeelding herstellen.

Randen

Stelt de randopties in voor de geselecteerde objecten in Writer of Calc.

Stel de opvulopties in voor het geselecteerde tekenobject of documentelement.

Macro

Specificeert de macro die uitgevoerd moet worden wanneer u op een afbeelding, frame of OLE-object klikt.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

Help ons, alstublieft!