Tekstraster

Voegt een tekstraster aan het huidige pagina-opmaakprofiel toe. Deze optie is alleen beschikbaar als ondersteuning voor Aziatische talen is ingeschakeld via Taalinstellingen - Talen in het dialoogvenster Opties.

Toegang tot deze opdrachten hebt u slechts als u ondersteuning voor Aziatische talen hebt ingeschakeld in - Taalinstellingen - Talen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies menu Opmaak - Pagina-opmaakprofiel - tab Tekstraster, als Aziatische talen ondersteuning is geactiveerd


Raster

Voegt een tekstraster voor regels of tekens aan het huidige pagina-opmaakprofiel toe of verwijdert dit raster.

Raster-layout

Regels per pagina

Voer het maximumaantal regels voor een pagina in.

Tekens per regel

Voer het maximumaantal tekens voor een regel in.

Max. grootte van basistekst

Voer de maximumgrootte voor de basistekst in. Een hoge waarde resulteert in minder tekens per regel.

Max. Ruby-tekstgrootte

Voer de tekengrootte in voor de Ruby-tekst.

Ruby-tekst onder/links van basistekst

Geeft Ruby-tekst weer links van of onder de basistekst.

Rasterweergave

Specificeert de afdruk- en kleuropties van het tekstraster.

Help ons, alstublieft!