Voetnoot/Eindnoot

Specificeert waar voetnoten en eindnoten weergegeven worden, evenals hun nummering.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Sectie, tabblad Voetnoot/Eindnoot.

Kies Opmaak - Secties - Opties, tabblad Voetnoten/Eindnoten.


Voetnoten

Aan einde van tekst verzamelen

Voegt voetnoten aan het einde van de sectie toe. Als de sectie meer dan een pagina omvat, worden de voetnoten toegevoegd onder aan de pagina waarop de voetnootankers verschijnen.

Nieuwe nummering

Start een nieuwe nummering van de voetnoten bij het nummer dat u opgeeft.

Begin met

Voer het nummer in dat u aan de voetnoot wilt toewijzen.

Eigen indeling

Specificeert een aangepaste nummering voor voetnoten. Dit selectievakje is alleen beschikbaar als het selectievakje Nieuwe nummering ingeschakeld is.

Ervoor

Voer de tekst in die u vóór het voetnootnummer wilt weergeven.

Draaiknop Eigen indeling

Selecteer het nummeringsschema voor voetnoten.

Erna

Voer de tekst in die u na het voetnootnummer wilt weergeven.

Eindnoten

Aan einde van sectie verzamelen

Voegt eindnoten aan het einde van de sectie toe.

Nieuwe nummering

Start een nieuwe nummering van de eindnoten bij het nummer dat u opgeeft.

Begin met

Voer het nummer in dat u aan het eindnootnummer wilt toewijzen.

Eigen indeling

Specificeert een aangepaste nummering voor eindnoten. Dit selectievakje is alleen beschikbaar als het selectievakje Nieuwe nummering ingeschakeld is.

Ervoor

Voer de tekst in die u vóór het eindnootnummer wilt weergeven

Draaiknop Eigen indeling

Selecteer het nummeringsschema voor eindnoten.

Erna

Voer de tekst in die u na het eindnootnummer wilt weergeven.

Help ons, alstublieft!