Voetnoot

Specificeert de layout-opties voor voetnoten, inclusief de lijn die de voetnoot scheidt van het hoofdgedeelte van het document.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies de tab Opmaak - Pagina-opmaakprofiel - Voetnota.

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open het contextmenu Nieuw/Opmaakprofiel bewerken - Voetnoot (tabblad).


Voetnotengebied

Stel de hoogte van het voetnotengebied in.

Niet groter dan de paginahoogte

Past automatisch de hoogte van het voetnotengebied aan afhankelijk van het aantal voetnoten.

Maximale hoogte voetnoot

Stelt een maximale hoogte in voor het gebied van de voetnoot. Schakel deze optie in en voer dan de hoogte in.

Voer de maximale hoogte voor het voetnotengebied in.

Afstand tot tekst

Voer de afstand in die open moet blijven tussen de onderste paginamarge en de eerste tekstregel in het voetnotengebied.

Scheidingslijn

Specificeert de positie en andere eigenschappen van de scheidingslijn.

Positie

Selecteer de horizontale uitlijning voor de regel die de hoofdtekst van het voetnotengebied scheidt.

Stijl

Selecteer de opmaakstijl voor de scheidingslijn. Als u geen scheidingslijn wilt, klikt u op "Geen".

Dikte

Selecteer de dikte van de scheidingslijn.

Kleur

Selecteer de kleur van de scheidingslijn.

Lengte

Voer de lengte van de scheidingslijn in als een percentage van de paginabreedte.

Afstand tot de inhoud van de voetnoot

Voer de afstand in die open moet blijven tussen de scheidingslijn en de eerste tekstregel van het voetnotengebied.

Tippictogram

Kies Opmaak - Alinea en klik op de tab Inspringingen en afstanden om de afstand tussen twee voetnoten te bepalen.


Help ons, alstublieft!