Kolommen

Bepaal het aantal kolommen en de kolom-layout voor een paginastijl, frame of sectie.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Kolommen.

Kies Opmaak - Titelpagina, selecteer het pagina-opmaakprofiel, klik op Bewerken.

Kies de tab Opmaak - Pagina-opmaakprofiel - Kolommen.

Kies tabbladInvoegen - Frame, tabblad Kolommen.

Kies Beeld - Opmaakprofielen - Pagina-opmaakprofielen - open het contextmenu voor het geselecteerde opmaakprofiel - Nieuw/Opmaakprofiel bewerken - Kolommen (tabblad).

Kies Opmaak - Frame en OLE-object - Eigenschappen, tabblad Kolommen.

Kies het tabblad Invoegen - Sectie - Kolommen.

Kies het tabblad Opmaak - Sectie - Opties (knop) - Kolommen (tabblad).

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Lay-out - Paginakolommen - Meer opties - Kolommen (tabblad).

In het menu Lay-out en het tabblad Lay-out, kies Paginakolommen.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Paginakolommen

Paginakolommen


U kunt een vooraf gedefinieerde kolom-layout selecteren of uw eigen lay-out maken. Wanneer u een lay-out op een pagina-opmaakprofiel toepast, worden alle pagina's die dat opmaakprofiel gebruiken, bijgewerkt. Zo worden alle frames die een bepaald opmaakprofiel gebruiken, ook bijgewerkt wanneer u een kolom-layout op dat frame-opmaakprofiel toepast. U kunt de kolom-layout ook voor één frame wijzigen.

Instellingen

Kolommen

Voer in hoeveel kolommen de pagina, het frame of de sectie moet bevatten.

Selectievelden

U kunt ook een van de vooraf gedefinieerde kolom-layouts selecteren.

Tooltips beschrijven elke vooraf gedefinieerde selectie.

Toepassen op

Selecteer het item waarop de kolom-layout toegepast moet worden. Deze optie is alleen beschikbaar als u dit dialoogvenster via Opmaak - Kolommen opent.

note

De volgende twee opties zijn alleen beschikbaar bij het opmaken van secties.


Inhoud evenredig verdelen over alle kolommen

Verdeelt de tekst gelijkmatig over secties met meerdere kolommen.

Tekstrichting

Specificeer de tekstrichting voor een alinea die complexe-tekstlayout (CTL) gebruikt. Deze functie is alleen beschikbaar als de ondersteuning voor complexe scripts is ingeschakeld.

Voorbeeldveld

Toont een voorbeeld van de huidige selectie.

Het voorbeeld van de kolom-layout toont alleen de kolommen en niet de omringende pagina.

Breedte en afstand

Automatische breedte

Maakt kolommen even breed.

Als het selectievakje Automatische breedte niet is geselecteerd, voert u de opties voor breedte en afstand voor de kolommen in.

Kolom

Geeft het kolomnummer weer evenals de breedte en afstand tot de aangrenzende kolommen.

Pijl naar links

Verplaatst de kolomweergave één kolom naar links.

Pictogram Pijl naar links

Pijl naar links

Pijl naar rechts

Verplaatst de kolomweergave één kolom naar rechts.

Pictogram Pijl naar rechts

Pijl naar rechts

Breedte

Voer de breedte van de kolom in.

Afstand

Bepaal hoeveel ruimte er tussen de kolommen moet zijn.

Scheidingslijn

Dit gebied is alleen beschikbaar als uw lay-out meer dan een kolom bevat.

Opmaakprofiel

Selecteer de opmaakstijl voor de kolomscheidingslijn. Als u geen scheidingslijn wilt, klikt u op 'Geen'.

Breedte

Voer de breedte van de scheidingslijn in.

Kleur

Selecteer een kleur voor de scheidingslijn.

Hoogte

Voer de lengte van de scheidingslijn in als een percentage van de hoogte van het kolomgebied.

Positie

Selecteer de verticale uitlijning van de scheidingslijn. Deze optie is alleen beschikbaar als de waarde Hoogte van de lijn kleiner is dan 100%.

Help ons, alstublieft!