Overzicht en nummering

Voegt overzichtsniveau, lijststijl en regelnummering toe aan of verwijdert uit de alinea of alinea-opmaakprofiel. U kunt ook het startnummer voor genummerde lijsten en regelnummering opnieuw starten of wijzigen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Alinea - Overzicht en lijst (tabblad).

Klik met rechts op een alinea, kies het tabblad Alinea - Alinea - Overzicht en nummering.

Klik met rechts op een alinea, kies het tabblad Alinea - Opmaakprofiel bewerken - Overzicht en nummering.

Kies tabblad Opmaakprofielen- Opmaakprofiel bewerken - Overzicht en nummering (Alinea-opmaakprofielen).

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open context menu Aanpassen/Nieuw - Overzicht & lijst tabblad (Alinea-opmaakprofielen).


  1. Als u de nummeringsopties wilt wijzigen voor alinea's die hetzelfde alinea-opmaakprofiel gebruiken, kiest u Beeld - Opmaakprofielen en klikt u vervolgens op het pictogram Alinea-opmaakprofielen. Klik met rechts op het opmaakprofiel in de lijst, kies Aanpassen en klik vervolgens op het tabblad Overzicht en lijst.

  2. Om de nummeringsopties voor geselecteerde alinea's te wijzigen, kiest u Opmaak - Alinea en klik vervolgens op het tabblad Overzicht en lijst.

Overzicht

Overzichtsniveau

Wijst een overzichtsniveau van 1 tot 10 toe aan de geselecteerde alinea's of alinea-opmaakprofiel. Selecteer [Geen] om het overzichtsniveau te verwijderen.

Lijstopmaakprofiel toepassen

Lijstopmaakprofiel

Selecteer het Lijstopmaakprofiel dat u op de alinea wilt toepassen. Eem lijst met deze opmaakprofielen staat ook in het dialoogvenster Opmaakprofielen() als u klikt op het pictogram Lijstopmaakprofielen.

Opmaakprofiel bewerken

Bewerk de eigenschappen van het geselecteerde lijstopmaakprofiel. Deze eigenschappen zijn van toepassing op alle alinea's die zijn opgemaakt met het gegeven lijstopmaakprofiel.

Deze knop is uitgeschakeld wanneer Hoofdstuknummering is toegepast. Kies Extra - Hoofdstuknummering om het overzichtsniveau en de nummering te bewerken.

note

Overzichtsniveau en lijstopmaakprofiel zijn onafhankelijk van elkaar. Gebruik Extra - Hoofdstuknummering om een nummeringsopmaak toe te wijzen aan alinea-opmaakprofielen die worden gebruikt als koppen in een documentstructuur.


De volgende drie opties verschijnen alleen als u de eigenschappen van een geselecteerde alinea bewerkt door Opmaak - Alinea te kiezen.

Begin de nummering opnieuw bij deze alinea

Begint de nummering opnieuw bij de huidige alinea.

Beginnen met

Schakel dit selectievakje in en voer dan het nummer in dat u aan de alinea wilt toewijzen.

Draaiknop "Beginnen met"

Voer het nummer in dat u aan de alinea wilt toewijzen. De volgende alinea's worden opeenvolgend genummerd vanaf het nummer dat u hier invoert.

Regelnummering

Specificeer de opties voor Regelnummering. Kies Extra - Regelnummering om regelnummers aan uw document toe te voegen.

De regels van deze alinea meetellen bij de regelnummering

Telt de regels van deze alinea mee bij de regelnummering.

Bij deze alinea opnieuw beginnen

Begint de regelnummering bij deze alinea opnieuw, of bij het nummer dat u invoert.

Beginnen met

Voer het nummer in waarmee u de regelnummering opnieuw wilt beginnen.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

De volgende knoppen verschijnen alleen voor alinea-opmaakprofiel.

Toepassen

Past wijzigingen toe op alle tabbladen zonder het dialoogvenster te sluiten. Kan niet ongedaan worden gemaakt met Herstellen.

Naar ouder terugzetten

De waarden voor het huidige tabblad worden ingesteld op de waarden die worden gevonden op het overeenkomstige tabblad van het opmaakprofiel die is opgegeven in "Gebaseerd op" in Beheren. In alle gevallen, ook wanneer "Gebaseerd op" "- Geen -" is, worden de huidige tabbladwaarden die zijn opgegeven in "Bevat" verwijderd.

Help ons, alstublieft!