Overzicht & nummering

Voegt overzichtsniveau, nummering of opsommingstekens aan de alinea toe of verwijdert die. U kunt ook het te gebruiken opmaakprofiel voor nummering selecteren en de nummering in een genummerde lijst opnieuw instellen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies de tab Opmaak - Alinea - Overzicht en nummering.

Kies de tab Opmaakprofielen - Opmaakprofiel bewerken - Overzicht en nummering (voor de Pagina-opmaakprofielen).

Kies Beeld - Opmaakprofielen -, open het contextmenu Wijzigen/nieuw - Overzicht en nummering (voor de Pagina-opmaakprofielen).


  1. Om de nummeringsopties te wijzigen voor alinea's die hetzelfde alinea-opmaakprofiel gebruiken, kiest u Beeld - Opmaakprofielen en klikt u vervolgens op het pictogram Alinea-opmaakprofielen. Klik met rechts op het opmaakprofiel in de lijst, kies Aanpassen en klik vervolgens op het tabblad Overzicht en nummering.

  2. Om de nummeringsopties voor geselecteerde alinea's te wijzigen, kiest u Opmaak - Alinea en klik vervolgens op het tabblad Overzicht en Nummering.

Overzicht

Overzichtsniveau

Wijst een overzichtsniveau van 1 tot 10 toe aan de geselecteerde alinea's of alinea-opmaakprofiel Selecteer Tekstblok om het overzichtsniveau opnieuw in te stellen.

Nummering

Opmaakprofiel voor nummering

Selecteer de Nummeringsstijl die u op de alinea wilt toepassen. Deze stijlen worden ook vermeld in het venster Opmaakprofielen (F11) als u op het pictogram Lijstopmaakprofielen klikt.

Opmaakprofiel bewerken

Bewerk de eigenschappen van het geselecteerde opmaakprofiel voor nummering. Deze eigenschappen zijn van toepassing op alle alinea's die zijn opgemaakt met het opgegeven opmaakprofiel voor nummering.

Deze knop is uitgeschakeld wanneer hoofdstuknummering wordt toegepast. Kies Extra - Hoofdstuknummering ... om het overzichtsniveau en de nummeringsstijl te bewerken.

Notitiepictogram

Overzichtsniveau en nummeringsstijl zijn onafhankelijk van elkaar. Gebruik Extra - Hoofdstuknummering ... om nummeringsstijlen aan alinea-opmaakprofielen toe te wijzen.


Deze sectie verschijnt alleen wanneer u de eigenschappen van de huidige alinea bewerkt via Opmaak - Alinea.

Bij deze alinea opnieuw beginnen

Begint de nummering opnieuw bij de huidige alinea.

Beginnen met

Schakel dit selectievakje in en voer dan het nummer in dat u aan de alinea wilt toewijzen.

Draaiknop "Beginnen met"

Voer het nummer in dat u aan de alinea wilt toewijzen. De volgende alinea's worden opeenvolgend genummerd vanaf het nummer dat u hier invoert.

Regelnummering

Specificeer de opties voor Regelnummering. Kies Extra - Regelnummering om regelnummers aan uw document toe te voegen.

De regels van deze alinea meetellen bij de regelnummering

Telt de regels van deze alinea mee bij de regelnummering.

Bij deze alinea opnieuw beginnen

Begint de regelnummering bij deze alinea opnieuw, of bij het nummer dat u invoert.

Beginnen met

Voer het nummer in waarmee u de regelnummering opnieuw wilt beginnen.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

Toepassen

De gewijzigde of geselecteerde waarden toepassen zonder het dialoogvenster te sluiten.

Help ons, alstublieft!