Initialen

Hiermee wordt de eerste letter van een alinea opgemaakt met een grote hoofdletter, die meerdere regels in beslag kan nemen. U kunt ook het eerste woord van de alinea opmaken met groot lettertype.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Alinea - Initialen tabblad.

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open contextmenu Aanpassen/Nieuw - Initialen tabblad.


Instellingen

Initialen weergeven

Past de initiaalinstellingen op de geselecteerde alinea toe.

Heel woord

Toont de eerste letter van het eerste woord in de alinea als initiaal, en de overige letters van het woord als groot lettertype.

Aantal tekens

Voer het aantal tekens in dat naar initialen geconverteerd moet worden.

Lijnen

Voer het aantal regels in waarmee u de initiaal vanaf de eerste regel van de alinea naar beneden wilt uitbreiden. De selectie is beperkt van 2 tot 9 regels.

Afstand tot tekst

Bepaal hoeveel ruimte er moet zijn tussen de initialen en de rest van de tekst in de alinea.

Inhoud

Tekst

Voer de tekst in die weergegeven moet worden als initialen in plaats van de eerste letters van de alinea.

Tekenopmaakprofiel

Selecteer het opmaakprofiel dat u op de initialen wilt toepassen. Selecteer [Geen] als u het opmaakprofiel van de huidige alinea wilt gebruiken.

Voorbeeldveld

Toont een voorbeeld van de huidige selectie.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

Help ons, alstublieft!