Tekstverloop

Kies afbreek- en pagina-opties.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Alinea - Tekstverloop tabblad.

Kies Beeld - Opmaakprofielen open contextmenu Aanpassen/Nieuw - Tekstverloop tabblad.

Kies Bewerken - Zoeken en vervangen - Opmaak, tabblad Tekstverloop.


Woordafbreking

Specificeer de opties voor woordafbreking voor tekstdocumenten.

Automatisch

Voegt automatisch afbreekstreepjes in waar nodig in een alinea.

Geen koppeltekens in hoofdletters zetten

Vermijdt het afbreken van woorden die volledig in hoofdletters zijn geschreven, zoals initialen.

Het laatste woord niet afbreken

Vermijd het afbreken van het laatste woord van alinea's. Deze functie kan helpen voorkomen dat deze woorden over pagina's worden opgesplitst, waardoor de leesbaarheid wordt aangetast.

Tekens aan regeleinde

Voer het minimumaantal tekens in dat aan het einde van de regel moet staan vóórdat een afbreekstreepje wordt ingevoegd.

Tekens aan regelbegin

Voer het minimumaantal tekens in dat aan het begin van de regel na het afbreekstreepje moet verschijnen.

Maximum aantal opeenvolgende afgebroken regels

Voer het maximumaantal opeenvolgende regels in dat afgebroken mag worden.

Minimale woordlengte in tekens

Voer de minimale woordlengte in tekens in die kunnen worden afgebroken.

Afbrekingszone

Voer de lengte van de woordafbrekingszone in om woordafbreking verminderen. In plaats van de mogelijke woordafbreking, zal de regel tussen woorden afbreken, als de resterende horizontale ruimte de woordafbrekingszone niet overschrijdt. Afbrekingszone resulteert in vergrote spaties tussen woorden in uitgevulde tekst en grotere afstand tot alineamarges in niet-uitgevulde tekst.

Harde regeleinden

Specificeer de opties voor pagina- of kolom-einden.

Invoegen

Kies dit selectievakje en dan het type afbreking dat u wilt gebruiken.

Type

Selecteer het type afbreking dat u wilt invoegen.

Positie

Selecteer waar u het pagina-einde wilt invoegen.

Met pagina-opmaakprofiel

Kies dit selectievakje en dan het pagina-opmaakprofiel dat u wilt gebruiken voor de eerste pagina na het pagina-einde.

Pagina-opmaakprofiel

Selecteer het opmaakprofiel dat gebruikt moet worden voor de eerste pagina na het einde.

Paginanummer

Voeg een pagina nummer toe voor de eerste pagina die volgt op pagina-einde. Wenst u voort te gaan met de huidige pagina nummering, laat dan het keuzevakje leeg.

Opties

Specificeer de tekstverloopopties voor alinea's die vóór en na een pagina-einde verschijnen.

Alinea niet splitsen

Verplaatst de hele alinea naar de volgende pagina of kolom nadat er een pagina-einde is ingevoegd.

Alinea's bijeenhouden

Houdt de huidige alinea en de volgende alinea bijeen wanneer er een pagina- of kolomeinde ingevoegd wordt.

Zwevende regels: wezen

Specificeert het minimumaantal regels in een alinea vóór een pagina-einde. Kies dit selectievakje, en typ dan een getal in het vak Regels. Als het aantal regels aan het einde van de pagina minder is dan het aantal dat in het vak Regels gespecificeerd is, wordt de alinea naar de volgende pagina verplaatst.

Zwevende regels: weduwen

Specificeert het minimumaantal regels in een alinea op de eerste pagina na het pagina-einde. Kies dit selectievakje, en typ dan een getal in het vak Regels. Als het aantal regels aan het begin van de pagina minder is dan het aantal dat in het vak Regels gespecificeerd is, wordt de positie van het pagina-einde aangepast.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

Toepassen

De gewijzigde of geselecteerde waarden toepassen zonder het dialoogvenster te sluiten.

Help ons, alstublieft!