Veld

Het submenu bevat de meest voorkomende veldtypen die in een document op de huidige positie van de cursor kunnen worden ingevoegd. Om alle beschikbare velden te zien, kies Meer velden.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Invoegen - Veld

In het contextmenu:

Open het contextmenu - kies Veld bewerken (ingevoegde velden)

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Invoegen - Veld.

Kies Verwijzing - Veld.

In het menu Verwijzingen van het tabblad Verwijzingen, kies Veld.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Veld invoegen

Veld invoegen

Vanaf het toetsenbord:

+F2


Paginanummer

Voegt het huidige paginanummer op de cursorpositie in als een veld. De standaardinstelling is om het tekenopmaakprofiel Paginanummer gebruiken.

Aantal pagina's

Voegt het totaalaantal pagina's in het document als een veld in.

Datum

Voegt de huidige datum als een veld in. De standaarddatumopmaak wordt gebruikt, en de datum wordt niet automatisch vernieuwd.

Tijd

Voegt de huidige tijd in als een veld. De tijd wordt direct uit de instellingen van uw besturingssysteem overgenomen. Een vaste tijdopmaak wordt toegepast die niet kan worden bijgewerkt via de F9-toets.

Titel

Voegt de titel, zoals die gespecificeerd is in de documenteigenschappen, als een veld in. Dit veld toont de gegevens die ingevoerd zijn in het veld Titel onder Bestand - Eigenschappen - Beschrijving.

Eerste auteur (veld)

Voegt hier als een veld de naam in van de persoon die het document gemaakt heeft. Het veld past het item toe dat werd gemaakt onder - LibreOffice - Gebruikersgegevens

Onderwerp

Voegt het onderwerp, zoals dat gespecificeerd is in de documenteigenschappen, als een veld in. Dit veld toont de gegevens die ingevoerd zijn in het veld Onderwerp onder Bestand - Eigenschappen - Beschrijving.

Overige

Voegt een veld in op de huidige cursorpositie. Het dialoogvenster toont alle beschikbare velden.

Help ons, alstublieft!