Voettekst

Verwijdert een voettekst uit of voegt deze toe aan het pagina-opmaakprofiel dat u selecteert in het submenu. De voettekst wordt toegevoegd aan alle pagina's die hetzelfde pagina-opmaakprofiel gebruiken. In een nieuw document wordt alleen het pagina-opmaakprofiel Standaard getoond. Andere pagina-opmaakprofielen worden aan de lijst toegevoegd nadat u ze hebt toegepast in het document.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Kop- en voettekst - Voettekst


Notitiepictogram

De voetteksten zijn alleen zichtbaar wanneer u de documenten in afdruk-layout bekijkt (activeer Beeld - Diaweergave).


Er wordt een vinkje weergegeven vóór het pagina-opmaakprofiel dat voetteksten heeft.

Kies Invoegen - Kop en voettekst - Voettekst en selecteer dan het pagina-opmaakprofiel dat de voettekst bevat om de voettekst te verwijderen. De voettekst wordt van alle pagina's verwijderd die dit pagina-opmaakprofiel gebruiken.

Kies Invoegen - Kop en voettekst - Voettekst - Alleom voetteksten aan alle pagina-opmaakprofielen toe te voegen of te verwijderen.

Kies Opmaak - Pagina-opmaakprofiel - Voettekst om een voettekst op te maken.

Help ons, alstublieft!