Database wisselen

Wijzig de gegevensbronnen voor het huidige document. De vervangende database moet identieke veldnamen bevatten om ervoor te zorgen dat de inhoud van ingevoegde velden goed weergegeven wordt.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Bewerken - Database wisselen

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Extra, open de menuknop en selecteer Database wisselen.


Als u bijvoorbeeld adresvelden in een standaardbrief uit een adresdatabase invoegt, kunt u de database voor een andere adresdatabase verruilen om andere adressen in te kunnen voegen.

Database wisselen

U kunt maar één database tegelijk wisselen in dit dialoogvenster.

Gebruikte databases

Geeft de databases weer die momenteel in gebruik zijn. Het huidige document bevat ten minste één gegevensveld uit elk van de databases in de lijst.

Beschikbare databases

Geeft een lijst van databases die zijn geregistreerd in LibreOffice .

Bladeren

Opent een dialoogvenster Bestand openen waarin u een databasebestand (*.odb) kunt selecteren. Het geselecteerde bestand wordt aan de lijst Beschikbare databases toegevoegd.

Definiëren

Vervangt de huidige gegevensbron met de gegevensbron die u in de lijst Beschikbare databases geselecteerd hebt.

Zo wisselt u een database:

Zorg ervoor dat beide databases overeenkomende veldnamen en -typen bevatten.

  1. Klik in het document waarvoor u de gegevensbron wilt wijzigen.

  2. Kies Bewerken - Database wisselen.

  3. In de lijst Gebruikte database selecteert u de databasetabel die u wilt vervangen.

  4. In de lijst Beschikbare databases selecteert u de vervangende databasetabel.

  5. Klik op Definiëren.

Help ons, alstublieft!