Frames en objecten schalen en verplaatsen met het toetsenbord

U kunt geselecteerde frames en objecten met het toetsenbord schalen en verplaatsen.

Druk op een pijltoets om een geselecteerd frame of object te verplaatsen. Wilt u het per pixel verplaatsen, dan houdt u ingedrukt en drukt u op een pijltoets.

Om de grootte van een geselecteerd frame of object aan te passen, drukt u eerst op +Tab. Nu knippert één van de handvatten om te tonen dat het geselecteerd is. Om een ander handvat te selecteren, drukt u nogmaals op +Tab. Druk op een pijltoets om de grootte van het object met één rasterunit te wijzigen. Om de grootte met één pixel te wijzigen, Houd u , ingedrukt en druk dan op een pijltoets.

De mate waarin u een object verplaatst wordt bepaald door het raster van het document. Kies - LibreOffice Writer - Raster om de eigenschappen van het raster voor het document te wijzigen.

Sneltoetsen gebruiken (LibreOffice Writer-toegankelijkheid)

Help ons, alstublieft!