Frame

Voegt een frame in dat u kunt gebruiken om een lay-out te maken van één of meer kolommen tekst en objecten.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Invoegen - Frame - Frame

Kies Opmaak - Frame en OLE-object - Eigenschappen

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Frame invoegen

Frame invoegen


Klik op de rand van het frame en kies vervolgens Opmaak - Frame en OLE-object om een frame te bewerken. U kunt ook het formaat van een geselecteerd frame wijzigen of het frame verplaatsen met behulp van speciale sneltoetsen.

Klik op de rand van het frame en druk dan op 'Delete' om het te verwijderen.

Als u kleine rode pijlen aan het begin en einde van de tekst in frames ziet, kunt u met de pijltoetsen door de rest van de tekst scrollen.

In het voorbeeldvenster van het dialoogvenster Frame wordt het frame weergegeven door een groene rechthoek en het verwijzingsgebied door een rode rechthoek.

U kunt ook een voorbeeld van de effecten zien als u het frame-anker wijzigt in 'Als teken'. De 'Basislijn' is rood getekend, 'Teken' is de letterhoogte en 'Regel' is de hoogte van de regel, inclusief het frame.

Positie grootte

Specificeert de grootte en de positie van de geselecteerde afbeelding, frame of OLE-object op een pagina.

Opties

Specificeer eigenschappen voor de geselecteerde afbeelding, frame of OLE-object.

Omloop

Specificeer de manier waarop u tekst rond een object wilt laten omlopen. U kunt ook de ruimte tussen de tekst en het object specificeren.

Hyperlink

Specificeer de eigenschappen van de hyperlink voor de geselecteerde afbeelding, frame of OLE-object.

Randen

Stelt de randopties in voor de geselecteerde objecten in Writer of Calc.

Vlak (Achtergrond, Markeren)

Stel de opvulopties in voor het geselecteerde tekenobject of documentelement.

Kolommen

Bepaal het aantal kolommen en de kolom-layout voor een paginastijl, frame of sectie.

Macro

Specificeert de macro die uitgevoerd moet worden wanneer u op een afbeelding, frame of OLE-object klikt.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

Pictogram op de werkbalk Invoegen:

Tekent een frame waar u sleept in het document. Klik op de pijl naast het pictogram om het aantal kolommen voor het frame te selecteren.

Pictogram Frame invoegen

Frame invoegen

Help ons, alstublieft!