Literatuurlijst-item Invoegen

Voegt een item voor de literatuurlijst in.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Inhoudsopgave en index - Item woordenlijst


Item

Uit literatuurlijstdatabase

Voegt een verwijzing in vanuit de bibliografische database.

Uit documentinhoud

Voegt een verwijzing in uit de literatuurlijstrecords die in het huidige document zijn opgeslagen. Een item dat in het document is opgeslagen, heeft prioriteit over een item dat in de literatuurlijstdatabase is opgeslagen.

Notitiepictogram

Wanneer u een document opslaat dat literatuurlijstitems bevat, worden de bijbehorende records automatisch in een verborgen veld in het document opgeslagen.


Beknopte aanduiding

Selecteer de korte naam uit de literatuurlijstrecords die u wilt invoegen.

Auteur, Titel

De naam van de auteur en de volledige titel van de geselecteerde beknopte aanduiding worden, indien aanwezig, in dit gebied weergegeven.

Invoegen

Voegt de literatuurverwijzing in het document in. Als u een nieuwe record hebt gemaakt, moet u deze ook als item invoegen, anders gaat de record verloren wanneer u het document sluit.

Sluiten

Sluit het dialoogvenster.

Nieuw

Opent het dialoogvenster Item voor literatuurlijst definiëren, waar u een nieuwe literatuurlijstrecord kunt maken. Deze record wordt alleen in het document opgeslagen. Wilt u een record aan de literatuurlijstdatabase toevoegen, dan kiest u Extra - Literatuurlijstdatabase.

Bewerken

Opent het dialoogvenster Item voor literatuurlijst definiëren, waar u de geselecteerde literatuurlijstrecord kunt bewerken.

Help ons, alstublieft!