Concordantiebestand bewerken

Maak of bewerk een lijst met woorden om in een trefwoordenregister op te nemen. Een concordantiebestand bevat een lijst van woorden waarnaar verwezen moet worden in een trefwoordenregister, samen met de paginanummer(s) waarop ze in het document voorkomen.

U kunt op de knop Alles zoeken in het dialoogvenster Zoeken en vervangen klikken om alle plaatsen waar een woord voorkomt te markeren, en dan het dialoogvenster Indexitem invoegen openen om dat woord toe te voegen aan het trefwoordenregister. Als u echter dezelfde verzameling trefwoorden in meerdere documenten nodig hebt, kunt u met een concordantiebestand elk woord één keer invoeren en de lijst daarna meerdere keren gebruiken.

note

Het standaardfilter voor het maken of openen van concordantiebestanden is *.sdi . Het bestandsformaat van het concordantiebestand is echter platte tekst.


Zo opent u het dialoogvenster Concordantiebestand bewerken:

  1. Kies Invoegen - Inhoudsopgave en index - Inhoudsopgave, index of woordenlijst - Type.

  2. In het vak Type selecteert u 'Trefwoordenregister'.

  3. In het gebied Opties kiest u het selectievakje Concordantiebestand.

  4. Klik op de knop Bestand en kies dan Nieuw of Bewerken.

Een concordantiebestand bevat de volgende velden:

Term

Betekenis

Zoekterm

'Zoekterm' verwijst naar het indexitem dat u in het document wilt markeren.

Alternatieve invoer

'Alternatief item' verwijst naar het indexitem dat u in de index wilt weergeven.

1ste en 2de sleutel

De 1e en 2e sleutel zijn bovenliggende indexitems. De 'Zoekterm' of het 'Alternatief item' verschijnt als een subitem onder de 1e en 2e sleutel.

Notitie

Voeg een notitieregel toe boven het item. Regels met notitie beginnen met #.

Overeenkomst

'Identieke hoofdletters/kleine letters' betekent dat er rekening gehouden wordt met hoofdletters en kleine letters.

Alleen woorden

'Hele woorden' zoekt naar de term als één woord.


note

Wilt u de opties Identieke hoofdletters/kleine letters of Hele woorden inschakelen, dan klikt u in de overeenkomstige cel en kiest u het selectievakje.


Zo maakt u een concordantiebestand zonder het dialoogvenster Concordantiebestand bewerken:

Gebruik de volgende opmaakrichtlijnen wanneer u een concordantiebestand maakt:

Zoekterm;Alternatieve invoer;1ste sleutel;2de sleutel;Overeenkomst;Alleen woorden

De items "Identieke hoofdletters/kleine letters" en "Hele woorden" worden ge√Įnterpreteerd als "Nee" of ONWAAR als ze leeg of nul (0) zijn. Alle andere inhoud wordt als "Ja" of WAAR ge√Įnterpreteerd.

Voorbeeld

Als u het woord Appelscha bijvoorbeeld onder het item Plaatsen in uw alfabetische index wilt opnemen, voert u de volgende regel in het concordantiebestand in:

Boston;Boston;Steden;;0;0

Hiermee wordt 'Appelscha' ook gevonden als de plaats met kleine letters is geschreven.

Als u de wijk Appelscha-Zuid in Appelscha onder het item Plaatsen wilt opnemen, voert u de volgende regel in:

Beacon Hill;Boston;Steden;

Help ons, alstublieft!