Item voor literatuurlijst definiëren

Wijzig de inhoud van een literatuurlijstitem.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Inhoudsopgave en registers - Literatuurlijst ingave en klik op Bewerken


Itemgegevens

Voer een beknopte aanduiding in en selecteer het toepasselijke brontype. U kunt nu gegevens invoeren in de andere velden die tot dat item behoren.

Beknopte aanduiding

Toont de beknopte aanduiding voor het literatuurlijstitem. U kunt hier alleen een naam invoeren als u een nieuw literatuurlijstitem maakt.

Hier selecteert u de gewenste itemgegevens voor uw literatuurlijst.

Type

Selecteer de bron voor de literatuurlijstitem.

Items voor literatuurlijst opmaken

Help ons, alstublieft!