Items (literatuurlijst)

Specificeer de opmaak van literatuurlijstitems.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Inhoudsopgave en registers - Inhoudsopgave en registers - Ingaven tabblad (als het geselecteerde type Literatuurlijst is)


Type

De typen die weergegeven worden, zijn afhankelijk van de verschillende literatuurbronnen.

Structuur en opmaak

De Structuur-regel definieert hoe de items in de index zijn samengesteld. Om het uiterlijk van een item te wijzigen kunt u codes of tekst in de lege vakjes in deze regel invoeren. U kunt ook in een leeg vakje of op een code klikken, en daarna op een codeknop.

Tabstop (S)

Voegt een tabstop in. Wilt u punten als opvultekens aan de tabstop toevoegen, dan selecteert u een teken in het vak Opvulteken. Als u de positie van de tabstop wilt wijzigen, typt u een waarde in het vak Tabstoppositie of kiest u het selectievakje Rechts uitlijnen.

Type

Toont de beschikbare literatuurlijstitems. Wilt u een item aan de Structuurregel toevoegen, klik dan op het item, klik in een leeg vakje op de Structuurregel, en klik dan opInvoegen. Gebruik het dialoogvenster Item voor literatuurlijst definiƫren om nieuwe items toe te voegen.

Invoegen

Voegt de verwijzingscode voor het geselecteerde literatuurlijstitem aan de structuurregel toe. Selecteer een item in de lijst, klik in een leeg vakje, en klik dan op deze knop.

Verwijderen

Verwijdert de geselecteerde verwijzingscode uit de structuurregel.

Alle niveaus

Past de huidige instellingen op alle niveaus toe zonder het dialoogvenster te sluiten.

Tekenopmaakprofiel

Geef een tekenopmaakprofiel op voor het geselecteerde pictogram in het Structuur.

Bewerken

Opent een dialoogvenster waarin u het geselecteerde tekenopmaakprofiel kunt bewerken.

Sorteren op

Specificeer de sorteeropties voor de literatuurlijstitems.

Documentpositie

Sorteert de literatuurlijstitems volgens de positie van hun verwijzingen in het document. Selecteer deze optie als u automatisch genummerde verwijzingen wilt gebruiken.

Inhoud

Sorteert de literatuurlijstitems op de sorteersleutels die u specificeert, bijvoorbeeld op auteur of op publicatiejaar.

Sorteersleutels

1, 2 of 3

Selecteer het item waarop de literatuurlijstitems gesorteerd moeten worden. Deze optie is alleen beschikbaar als u het keuzerondje Inhoud in het gebied Sorteren op selecteert.

AZ

Sorteert de literatuurlijstitems in oplopende alfanumerieke volgorde.

ZA

Sorteert de literatuurlijstitems in aflopende alfanumerieke volgorde.

Help ons, alstublieft!