Items (tabellenregister)

Specificeer de opmaak van de items in een index van tabellen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Inhoudsopgave en index - Inhoudsopgave, index of woordenlijst - Ingave tabblad (als het geselecteerde type Tabellenregister is)


Niveau

Selecteer het niveau dat u wilt definiëren.

Tabellenregisters hebben slechts één indexniveau.

Structuur en opmaak

De Structuur-regel definieert hoe de items in de index zijn samengesteld. Om het uiterlijk van een item te wijzigen kunt u codes of tekst in de lege vakjes in deze regel invoeren. U kunt ook in een leeg vakje of op een code klikken, en daarna op een codeknop.

Tekstitem (I)

Voegt de tekst van de hoofdstuktitel in.

Tabstop (S)

Voegt een tabstop in. Wilt u punten als opvultekens aan de tabstop toevoegen, dan selecteert u een teken in het vak Opvulteken. Als u de positie van de tabstop wilt wijzigen, typt u een waarde in het vak Tabstoppositie of kiest u het selectievakje Rechts uitlijnen.

Paginanummer (#)

Voegt het paginanummer van het item in.

Hoofdstukinfo

Voegt hoofdstukinformatie in, zoals titel en nummer van hoofdstukken. Selecteer de informatie die u wilt zien in de lijstHoofdstukitem.

Hoofdstukitem

Selecteer de hoofdstukinformatie die u wilt opnemen in het indexitem.

Evalueren tot niveau

Voer het maximale hiërarchische niveau in tot waarop de objecten worden weergegeven in de gegenereerde index.

Tekenopmaakprofiel

Specificeer het opmaakprofiel voor het geselecteerde gedeelte op de Structuurlijn.

Bewerken

Opent een dialoogvenster waarin u het geselecteerde tekenopmaakprofiel kunt bewerken.

Opvulteken

Selecteer het te gebruiken opvulteken voor de tabstop.

Tabstoppositie

Voer de afstand in van de linkermarge tot de tabstop.

Rechts uitlijnen

Lijnt de tabstop op de rechtermarge uit.

Opmaak

Alleen zichtbaar als u klikt op de knop I# in de Structuur-regel. Selecteren om het hoofdstuknummer met of zonder scheidingsteken weer te geven.

Evalueren tot niveau

Voer het maximale hiërarchische niveau in tot waarop de objecten worden weergegeven in de gegenereerde index.

Tabpositie relatief aan de inspringing uit het alinea-opmaakprofiel

Positioneert de tabstop relatief aan de waarde voor 'vanaf links inspringen' die gedefinieerd is in het alinea-opmaakprofiel dat op het tabblad Opmaakprofielen geselecteerd is. Anders wordt de tabstop relatief aan de linkertekstmarge gepositioneerd.

Help ons, alstublieft!