Items (Inhoudsopgave van afbeeldingen)

Geef de opmaak op voor de indexitems van de Inhoudsopgave van afbeeldingen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Inhoudsopgave en index - Inhoudsopgave, index en woordenlijst - Inhoud regels)> (tab (wanneer tabel met afbeeldingen het geselecteerde type is)


Niveau

Selecteer het niveau dat u wilt definiëren.

Inhoudsopgave van afbeeldingen heeft slechts één indexniveau.

Structuur en opmaak

De Structuur-regel definieert hoe de items in de index zijn samengesteld. Om het uiterlijk van een item te wijzigen kunt u codes of tekst in de lege vakjes in deze regel invoeren. U kunt ook in een leeg vakje of op een code klikken, en daarna op een codeknop.

Tekstitem (I)

Voegt de tekst van het geselecteerde item in.

Tabstop (S)

Voegt een tabstop in. Wilt u punten als opvultekens aan de tabstop toevoegen, dan selecteert u een teken in het vak Opvulteken. Als u de positie van de tabstop wilt wijzigen, typt u een waarde in het vak Tabstoppositie of kiest u het selectievakje Rechts uitlijnen.

Paginanummer (#)

Voegt het paginanummer van het item in.

Kopinformatie (KI)

Voegt kopinformatie in, zoals kopnummer of kopinhoud. Klik op het pictogram KI om te selecteren welke informatie u wilt weergeven.

Hyperlink (LS en LE)

Maakt een hyperlink voor het deel van het item dat u omsluit met de openings- (LS) en de sluitings- (LE) hyperlink-tags. Klik op de regel Structuur in het lege vak voor het onderdeel waarvoor u een hyperlink wilt maken en klik vervolgens op deze knop. Klik in het lege vak achter het gedeelte waarnaar u een hyperlink wilt maken en klik vervolgens nogmaals op deze knop. Alle hyperlinks moeten uniek zijn.

Alle niveaus

Past de huidige instellingen op alle niveaus toe zonder het dialoogvenster te sluiten.

Tekenopmaakprofiel

Geef een tekenopmaakprofiel op voor het geselecteerde pictogram in het Structuur.

Bewerken

Opent een dialoogvenster waarin u het geselecteerde tekenopmaakprofiel kunt bewerken.

note

De volgende drie opties zijn beschikbaar wanneer het pictogram T is geselecteerd.


Opvulteken

Selecteer het te gebruiken opvulteken voor de tabstop.

Tabstoppositie

Voer de afstand in van de linkermarge tot de tabstop.

Rechts uitlijnen

Lijnt de tabstop op de rechtermarge uit.

note

De volgende twee opties zijn beschikbaar wanneer het pictogram HI is geselecteerd.


Kopinformatie

Selecteer de kopinformatie die u in het indexitem wilt opnemen.

Gebruik tot niveau

Voer het maximale aantal niveaus in dat moet worden weergegeven van het kopnummer. Selecteer bijvoorbeeld "3" om maximaal drie niveaus weer te geven. Als het kopnummer minder dan drie niveaus heeft, wordt het werkelijke aantal weergegeven.

Opmaak

Tabpositie relatief aan de inspringing uit het alinea-opmaakprofiel

Positioneert de tabstop relatief aan de waarde voor 'vanaf links inspringen' die gedefinieerd is in het alinea-opmaakprofiel dat op het tabblad Opmaakprofielen geselecteerd is. Anders wordt de tabstop relatief aan de linkertekstmarge gepositioneerd.

Help ons, alstublieft!