Items (trefwoordenregister)

Specificeer de opmaak van de alfabetische indexitems.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Inhoudsopgave en index - Inhoudsopgave, index of woordenlijst - Ingave tabblad (als het geselecteerde type Alfabetische index is)


Niveau

Selecteer het niveau dat u wilt definiëren.

Niveau B verwijst naar de één letter-koppen die de indexitems alfabetisch scheiden. Selecteer het vak Alfabetisch scheidingsteken in het gebied Opmaak om deze koppen in te schakelen.

Structuur en opmaak

De Structuur-regel definieert hoe de items in de index zijn samengesteld. Om het uiterlijk van een item te wijzigen kunt u codes of tekst in de lege vakjes in deze regel invoeren. U kunt ook in een leeg vakje of op een code klikken, en daarna op een codeknop.

Tekstitem (I)

Voegt de tekst van de hoofdstuktitel in.

Tabstop (S)

Voegt een tabstop in. Wilt u punten als opvultekens aan de tabstop toevoegen, dan selecteert u een teken in het vak Opvulteken. Als u de positie van de tabstop wilt wijzigen, typt u een waarde in het vak Tabstoppositie of kiest u het selectievakje Rechts uitlijnen.

Hoofdstukinfo

Voegt hoofdstukinformatie in, zoals titel en nummer van hoofdstukken. Selecteer de informatie die u wilt zien in de lijstHoofdstukitem.

Hoofdstukitem

Selecteer de hoofdstukinformatie die u wilt opnemen in het indexitem.

Evalueren tot niveau

Voer het maximale hiërarchische niveau in tot waarop de objecten worden weergegeven in de gegenereerde index.

Paginanummer (#)

Voegt het paginanummer van het item in.

Tekenopmaakprofiel

Specificeer het opmaakprofiel voor het geselecteerde gedeelte op de Structuurlijn.

Bewerken

Opent een dialoogvenster waarin u het geselecteerde tekenopmaakprofiel kunt bewerken.

Opvulteken

Selecteer het te gebruiken opvulteken voor de tabstop.

Tabstoppositie

Voer de afstand in van de linkermarge tot de tabstop.

Rechts uitlijnen

Lijnt de tabstop op de rechtermarge uit.

Opmaak

Alleen zichtbaar als u klikt op de knop I# in de Structuur-regel. Selecteren om het hoofdstuknummer met of zonder scheidingsteken weer te geven.

Evalueren tot niveau

Voer het maximale hiërarchische niveau in tot waarop de objecten worden weergegeven in de gegenereerde index.

Tabpositie relatief aan de inspringing uit het alinea-opmaakprofiel

Positioneert de tabstop relatief aan de waarde voor 'vanaf links inspringen' die gedefinieerd is in het alinea-opmaakprofiel dat op het tabblad Opmaakprofielen geselecteerd is. Anders wordt de tabstop relatief aan de linkertekstmarge gepositioneerd.

Tekenopmaakprofiel voor hoofditems

Specificeer het opmaakprofiel voor de hoofditems in het trefwoordenregister. Klik, om een indexitem naar een hoofditem converteren, vóór het indexveld in het document en kies Bewerken - Ingave index.

Alfabetisch scheidingsteken

Gebruikt de eerste letters van de alfabetisch geordende indexitems als sectiekoppen.

Sleutel afgescheiden door komma

Ordent de indexitems op dezelfde regel, gescheiden door komma's.

Help ons, alstublieft!