Items (inhoudsopgave)

Specificeer de opmaak van de items in de inhoudsopgave.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Inhoudsopgave en index - Inhoudsopgave, index of woordenlijst - Ingave tabblad (als het geselecteerde type Inhoudsopgave is)


Niveau

Selecteer het niveau dat u wilt definiëren.

Structuur en opmaak

De Structuur-regel definieert hoe de items in de index zijn samengesteld. Om het uiterlijk van een item te wijzigen kunt u codes of tekst in de lege vakjes in deze regel invoeren. U kunt ook in een leeg vakje of op een code klikken, en daarna op een codeknop.

Hoofdstuknummer (I#)

Voegt het nummer van het hoofdstuk in. Kies Extra - Hoofdstuknummering om de nummering van hoofdstukken toe te wijzen aan een opmaakprofiel Kop.

Tekstitem (I)

Voegt de tekst van de hoofdstuktitel in.

Tabstop (S)

Voegt een tabstop in. Wilt u punten als opvultekens aan de tabstop toevoegen, dan selecteert u een teken in het vak Opvulteken. Als u de positie van de tabstop wilt wijzigen, typt u een waarde in het vak Tabstoppositie of kiest u het selectievakje Rechts uitlijnen.

Paginanummer (#)

Voegt het paginanummer van het item in.

Hyperlink (LS en LE)

Maakt een hyperlink voor het deel dat u insluit tussen de hyperlinktag openen (LS) en de hyperlinktag sluiten (LE). Klik in de Structuur -regel op het lege vakje voor het deel waarvoor u een hyperlink wilt maken, en klik dan op deze knop. Klik op het lege vakje achter het deel waarvoor u een hyperlink wilt maken, en klik dan nogmaals op deze knop. Alle hyperlinks moeten uniek zijn. Alleen beschikbaar voor een inhoudsopgave.

Alle niveaus

Past de huidige instellingen op alle niveaus toe zonder het dialoogvenster te sluiten.

Tekenopmaakprofiel

Specificeer het opmaakprofiel voor het geselecteerde gedeelte op de Structuurlijn.

Bewerken

Opent een dialoogvenster waarin u het geselecteerde tekenopmaakprofiel kunt bewerken.

Opvulteken

Selecteer het te gebruiken opvulteken voor de tabstop.

Tabstoppositie

Voer de afstand in van de linkermarge tot de tabstop.

Rechts uitlijnen

Lijnt de tabstop op de rechtermarge uit.

Opmaak

Alleen zichtbaar als u klikt op de knop I# in de Structuur-regel. Selecteren om het hoofdstuknummer met of zonder scheidingsteken weer te geven.

Evalueren tot niveau

Voer het maximale hiërarchische niveau in tot waarop de objecten worden weergegeven in de gegenereerde index.

Tabpositie relatief aan de inspringing uit het alinea-opmaakprofiel

Positioneert de tabstop relatief aan de waarde voor 'vanaf links inspringen' die gedefinieerd is in het alinea-opmaakprofiel dat op het tabblad Opmaakprofielen geselecteerd is. Anders wordt de tabstop relatief aan de linkertekstmarge gepositioneerd.

Help ons, alstublieft!