Items (indices/inhoudsopgaven)

Specificeer de opmaak van de index- of inhoudsopgave-items. Het uiterlijk van deze tab verandert om het type index te weerspiegelen dat u op de tabblad Type geselecteerd hebt.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Inhoudsopgave en index - Inhoudsopgave, index of woordenlijst - Ingave Tabblad (afhankelijk van het geselecteerde type)


Inhoudsopgave

Trefwoordenregister

Afbeeldingenregister

Tabellenregister

Gebruikergedefinieerd

Objectregister

Literatuurlijst

Help ons, alstublieft!