Index

De volgende opties zijn beschikbaar wanneer u Literatuurlijst als het indextype selecteert.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Inhoudsopgave en index - Inhoudsopgave, index of woordenlijst - Type (als woordenlijst het geselecteerde type is)


Type en titel

Kies het type en de titel van de index.

Titel

Voer een titel in voor de geselecteerde index.

Type

Selecteer het type index dat u wilt invoegen of bewerken. De beschikbare opties op dit tabblad zijn afhankelijk van het type index dat u selecteert. Als de cursor in een index staat wanneer u de Invoegen - Inhoudsopgave en Index - Inhoudsopgave, Index of woordenlijst kiest, kunt u die index bewerken.

Beveiligd tegen handmatige wijzigingen

Voorkomt dat de inhoud van de index gewijzigd kan worden. Handmatige wijzigingen die u in een index maakt gaan verloren wanneer de index wordt vernieuwd. Kies - LibreOffice Writer - Opmaakhulp, en selecteer dan het keuzevak Cursor inschakelen in het deel Beveiligde gebieden.

Items opmaken

Items nummeren

Nummert de literatuurlijstitems automatisch. Als u sorteeropties voor de nummering wilt instellen, klikt u op de tab Items.

Haakjes

Selecteer de haakjes die worden gebruikt om woordenlijstitems te omsluiten.

Sorteren

Stelt de opties voor het sorteren van de indexitems in.

Taal

Selecteer de taalregels die gebruikt moeten worden voor het sorteren van de indexitems.

Sleuteltype

Selecteer 'Numeriek' wanneer u nummers op waarde wilt sorteren, zoals in 1, 2, 12. Selecteer 'Alfanumeriek' wanneer u de nummers op tekencode wilt sorteren, zoals in 1, 12, 2.

Help ons, alstublieft!