Index

De volgende opties zijn beschikbaar wanneer u Literatuurlijst als het indextype selecteert.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Inhoudsopgave en index - Inhoudsopgave, index of woordenlijst - Type (als woordenlijst het geselecteerde type is)


Type en titel

Kies het type en de titel van de index.

Type

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Titel

Voer een titel in voor de geselecteerde index.

Beveiligd tegen handmatige wijzigingen

Voorkomt dat de inhoud van de index gewijzigd kan worden. Handmatige wijzigingen die u in een index maakt gaan verloren wanneer de index wordt vernieuwd. Kies - LibreOffice Writer - Opmaakhulp, en selecteer dan het keuzevak Cursor in beveiligde gebieden - Inschakelen als u met de cursor wilt scrollen door een beveiligd gebied.

Items opmaken

Items nummeren

Nummert de literatuurlijstitems automatisch. Als u sorteeropties voor de nummering wilt instellen, klikt u op de tab Items.

Haakjes

Selecteer de haakjes waartussen u literatuurlijstitems wilt zetten.

Sorteren

Stelt de opties voor het sorteren van de indexitems in.

Taal

Selecteer de taalregels die gebruikt moeten worden voor het sorteren van de indexitems.

Sleuteltype

Selecteer 'Numeriek' wanneer u nummers op waarde wilt sorteren, zoals in 1, 2, 12. Selecteer 'Alfanumeriek' wanneer u de nummers op tekencode wilt sorteren, zoals in 1, 12, 2.

Help ons, alstublieft!