Index

De volgende opties zijn beschikbaar wanneer u Gebruikergedefinieerd als het indextype selecteert.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Inhoudsopgave en index - Inhoudsopgave, index of woordenlijst - Type (als Gebruikergedefinieerd het geselecteerde type is)


U kunt gebruikergedefinieerde indices selecteren in het vak Type wanneer u een indexitem in uw document invoegt.

Type en titel

Kies het type en de titel van de index.

Type

Selecteer het type index dat u wilt invoegen of bewerken. De beschikbare opties op dit tabblad zijn afhankelijk van het type index dat u selecteert. Als de cursor in een index staat wanneer u de Invoegen - Inhoudsopgave en Index - Inhoudsopgave, Index of woordenlijst kiest, kunt u die index bewerken.

Titel

Voer een titel in voor de geselecteerde index.

Beveiligd tegen handmatige wijzigingen

Voorkomt dat de inhoud van de index gewijzigd kan worden. Handmatige wijzigingen die u in een index maakt gaan verloren wanneer de index wordt vernieuwd. Kies - LibreOffice Writer - Opmaakhulp, en selecteer dan het keuzevak Cursor inschakelen in het deel Beveiligde gebieden.

Een index of inhoudsopgave maken

Voor

Selecteer of de index voor het volledige document of voor het huidige hoofdstuk moet worden gemaakt.

Samenstellen uit

Opmaakprofielen

Neemt de alinea-opmaakprofielen die u opgeeft in het dialoogvenster Opmaakprofielen toewijzen op als indexitems. Klik op de knop Wijs opmaakprofielen toe (...) rechts van het vak Extra opmaakprofielen om de opmaakprofielen te selecteren die u wilt opnemen in de index.

Opmaakprofielen toekennen

Opent het dialoogvenster Opmaakprofielen toewijzen, waar u de alinea-opmaakprofielen kunt die moeten opgenomen worden in de index. Kies het correcte kop-niveau, waaraan het opmaakprofiel moet gekoppeld worden in de index.

Indexmarkeringen

Neemt de indexitems die u ingevoegd hebt met Invoegen - Inhoudsopgave en registers - Indexitem op in de index.

Tabellen

Neemt tabellen in de index op.

Afbeeldingen

Neemt afbeeldingen in de index op.

Frames

Neemt frames in de index op.

OLE-objecten

Neemt OLE-objecten in de index op.

Niveau uit oorspronkelijk hoofdstuk

Laat tabellen, afbeeldingen, frames en OLE-objectindexitems inspringen, volgens hun plaats in de hiërarchie van koppen in het hoofdstuk.

Een indexitem definiëren

Help ons, alstublieft!