Index

De volgende opties zijn beschikbaar wanneer u Gebruikergedefinieerd als het indextype selecteert.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Inhoudsopgave en index - Inhoudsopgave, index of woordenlijst - Type (als Gebruikersgedefinieerd het geselecteerde type is)


U kunt gebruikergedefinieerde indices selecteren in het vak Type wanneer u een indexitem in uw document invoegt.

Type en titel

Kies het type en de titel van de index.

Type

Selecteer het type index dat u wilt invoegen of bewerken. De beschikbare opties op dit tabblad zijn afhankelijk van het type index dat u selecteert. Als de cursor in een index staat wanneer u de Invoegen - Inhoudsopgave en Index - Inhoudsopgave, Index of woordenlijst kiest, kunt u die index bewerken.

Titel

Voer een titel in voor de geselecteerde index.

Beveiligd tegen handmatige wijzigingen

Voorkomt dat de inhoud van de index gewijzigd kan worden. Handmatige wijzigingen die u in een index maakt gaan verloren wanneer de index wordt vernieuwd. Kies - LibreOffice Writer - Opmaakhulp, en selecteer dan het keuzevak Cursor in beveiligde gebieden - Inschakelen .

Een index of inhoudsopgave maken

Voor

Selecteer of de index voor het volledige document of voor het huidige hoofdstuk moet worden gemaakt.

Samenstellen uit

Opmaakprofielen

Neemt de alinea-opmaakprofielen die u opgeeft in het dialoogvenster Opmaakprofielen toewijzen op als indexitems. Klik op de knop Wijs opmaakprofielen toe (...) rechts van het vak Extra opmaakprofielen om de opmaakprofielen te selecteren die u wilt opnemen in de index.

Opmaakprofielen toekennen

Opent het dialoogvenster Opmaakprofielen toewijzen, waar u de alinea-opmaakprofielen kunt die moeten opgenomen worden in de index. Kies het correcte kop niveau, waaraan het opgemaakprofiel moet gekoppeld worden in de index.

Indexmarkeringen

Neemt de indexitems die u ingevoegd hebt met Invoegen - Inhoudsopgave en registers - Indexitem op in de index.

Tabellen

Neemt tabellen in de index op.

Afbeeldingen

Neemt afbeeldingen in de index op.

Frames

Neemt frames in de index op.

OLE-objecten

Neemt OLE-objecten in de index op.

Niveau uit oorspronkelijk hoofdstuk

Laat tabellen, afbeeldingen, frames en OLE-objectindexitems inspringen, volgens hun plaats in de hiërarchie van koppen in het hoofdstuk.

Een indexitem definiëren

Help ons, alstublieft!