Index (gebruikergedefinieerd)

De volgende opties zijn beschikbaar wanneer u Gebruikergedefinieerd als het indextype selecteert.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Inhoudsopgave en index - Inhoudsopgave, index of woordenlijst - Type (als Gebruikergedefinieerd het geselecteerde type is)


Gebruikergedefinieerde indexen zijn beschikbaar in het vak Type wanneer u een nieuwe gebruikergedefinieerde index maakt in uw document.

Type en titel

Kies het type en de titel van de index.

Titel

Voer een titel in voor de geselecteerde index.

Type

Selecteer het type index dat u wilt invoegen of bewerken. De beschikbare opties op dit tabblad zijn afhankelijk van het type index dat u selecteert. Als de cursor in een index staat wanneer u de Invoegen - Inhoudsopgave en Index - Inhoudsopgave, Index of woordenlijst kiest, kunt u die index bewerken.

Beveiligd tegen handmatige wijzigingen

Voorkomt dat de inhoud van de index gewijzigd kan worden. Handmatige wijzigingen die u in een index maakt gaan verloren wanneer de index wordt vernieuwd. Kies - LibreOffice Writer - Opmaakhulp, en selecteer dan het keuzevak Cursor inschakelen in het deel Beveiligde gebieden.

Een index of inhoudsopgave maken

Voor

Selecteer of de index voor het volledige document of voor het huidige hoofdstuk moet worden gemaakt.

Samenstellen uit

Opmaakprofielen

Bevat alinea's met de alinea-opmaakprofielen die zijn opgegeven in het dialoogvenster Opmaakprofielen toewijzen als indexitems. Om alinea-opmaakprofielen te selecteren, klikt u op de knop Opmaakprofielen toewijzen rechts van deze optie.

Opmaakprofielen toekennen

Opent het dialoogvenster Opmaakprofielen toewijzen, waarin u alinea-opmaakprofielen kunt selecteren om in de index op te nemen. Kies een gewenst indexniveau waar een opmaakprofiel in de index wordt weergegeven.

Indexitems

Kies deze optie om indexitems die in het document zijn ingevoegd op te nemen met Invoegen - Inhoudsopgave en Index - Indexitem in de gegenereerde index.

Tabellen

Neemt tabellen in de index op.

Afbeeldingen

Neemt afbeeldingen in de index op.

Frames

Neemt frames in de index op.

OLE-objecten

Neemt OLE-objecten in de index op.

Overzichtsniveau gebruiken

Indexniveau toewijzen volgens het overzichtsniveau van de kop onmiddellijk voorafgaand aan de tabel, afbeelding, frame of OLE-object. Met de standaardinstellingen geldt: hoe hoger het overzichtsniveau, hoe groter de inspringing in de gegenereerde index.

Help ons, alstublieft!