Index

De volgende opties zijn beschikbaar wanneer u Inhoudsopgave als het indextype selecteert.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Inhoudsopgave en index - Inhoudsopgave, index of woordenlijst - Type (als Inhoudsopgave het geselecteerde type is)


Type en titel

Kies het type en de titel van de index.

Type

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Titel

Voer een titel in voor de geselecteerde index.

Beveiligd tegen handmatige wijzigingen

Voorkomt dat de inhoud van de index gewijzigd kan worden. Handmatige wijzigingen die u in een index maakt gaan verloren wanneer de index wordt vernieuwd. Kies - LibreOffice Writer - Opmaakhulp, en selecteer dan het keuzevak Cursor in beveiligde gebieden - Inschakelen als u met de cursor wilt scrollen door een beveiligd gebied.

Create Index or Table of Contents

For

Selecteer of de index voor het volledige document of voor het huidige hoofdstuk moet worden gemaakt.

Evaluate up to level

Voer het aantal kopniveaus in dat moet worden opgenomen in de index.

Samenstellen uit

Gebruik dit gebied om aan te geven welke informatie moet worden opgenomen in de index.

Overzicht

Creates the index using outline levels. Paragraphs formatted with one of the predefined heading styles (Heading 1-10) are added to the index.

U kunt ook de overzichtsniveaus op het tabblad Overzicht & nummering van het dialoogvenster Opmaak - Alinea toewijzen.

Andere Opmaakprofielen

Neemt de alinea-opmaakprofielen die u opgeeft in het dialoogvenster Opmaakprofielen toewijzen op als indexitems. Klik op de knop Wijs opmaakprofielen toe (...) rechts van het vak Extra opmaakprofielen om de opmaakprofielen te selecteren die u wilt opnemen in de index.

tip

U kunt de opmaakprofielen voor de koppen van de afbeeldingen index of de koppen van de bibliografie aan de inhoudstafel toevoegen, evenals eender welk relevant opmaakprofiel.


Opmaakprofielen toekennen

Opent het dialoogvenster Opmaakprofielen toewijzen, waar u de alinea-opmaakprofielen kunt die moeten opgenomen worden in de index. Kies het correcte kop niveau, waaraan het opgemaakprofiel moet gekoppeld worden in de index.

tip

LibreOffice creates the table of contents entries based on the chapter level of the paragraph style and the paragraph contents. If the paragraph is empty, it will not be included in the table of contents. To force the empty paragraph to be listed in the table of contents, manually add a space or a non breaking space to the paragraph. Spaces added in the After text box of the Numbering tab in the Chapter Numbering dialog will not work for this purpose, since they are part of the paragraph numbering, not the paragraph contents.


Indexmarkeringen

Neemt de indexitems die u ingevoegd hebt met Invoegen - Inhoudsopgave en registers - Indexitem op in de index.

Help ons, alstublieft!