Index

De volgende opties zijn beschikbaar wanneer u Inhoudsopgave als het indextype selecteert.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Inhoudsopgave en index - Inhoudsopgave, index of woordenlijst - Type (als Inhoudsopgave het geselecteerde type is)


Type en titel

Kies het type en de titel van de index.

Type

Selecteer het type index dat u wilt invoegen of bewerken. De beschikbare opties op dit tabblad zijn afhankelijk van het type index dat u selecteert. Als de cursor in een index staat wanneer u de Invoegen - Inhoudsopgave en Index - Inhoudsopgave, Index of woordenlijst kiest, kunt u die index bewerken.

Titel

Voer een titel in voor de geselecteerde index.

Beveiligd tegen handmatige wijzigingen

Voorkomt dat de inhoud van de index gewijzigd kan worden. Handmatige wijzigingen die u in een index maakt gaan verloren wanneer de index wordt vernieuwd. Kies - LibreOffice Writer - Opmaakhulp, en selecteer dan het keuzevak Cursor inschakelen in het deel Beveiligde gebieden.

Een index of inhoudsopgave maken

Voor

Selecteer of de index voor het volledige document of voor het huidige hoofdstuk moet worden gemaakt.

Evalueer tot op niveau

Voer het aantal kopniveaus in dat moet worden opgenomen in de index.

Samenstellen uit

Gebruik dit gebied om aan te geven welke informatie moet worden opgenomen in de index.

Overzicht

Maakt de index met behulp van overzichtsniveaus. Alinea's die zijn opgemaakt met een van de voorgedefinieerde kopopmaakprofielen (Kop 1-10) worden aan de index toegevoegd.

U kunt ook overzichtsniveaus aan alinea's toewijzen op het tabblad Overzicht en nummering van het dialoogvenster Opmaak - Alinea.

Andere Opmaakprofielen

Neemt de alinea-opmaakprofielen die u opgeeft in het dialoogvenster Opmaakprofielen toewijzen op als indexitems. Klik op de knop Wijs opmaakprofielen toe (...) rechts van het vak Extra opmaakprofielen om de opmaakprofielen te selecteren die u wilt opnemen in de index.

tip

U kunt de opmaakprofielen voor de koppen van de afbeeldingen index of de koppen van de bibliografie aan de inhoudsopgave toevoegen, evenals eender welk relevant opmaakprofiel.


Opmaakprofielen toekennen

Opent het dialoogvenster Opmaakprofielen toewijzen, waar u de alinea-opmaakprofielen kunt die moeten opgenomen worden in de index. Kies het correcte kop-niveau, waaraan het opmaakprofiel moet gekoppeld worden in de index.

tip

LibreOffice maakt de inhoudsopgave-items op basis van het overzichtsniveau van het alinea-opmaakprofiel en de alinea-inhoud. Als de alinea leeg is, wordt deze niet in de inhoudsopgave opgenomen. Om ervoor te zorgen dat de lege alinea in de inhoudsopgave wordt weergegeven, voegt u handmatig een spatie of een vaste spatie toe aan de alinea. Spaties die zijn toegevoegd in het tekstvak Na van het tabblad Nummering in het dialoogvenster Hoofdstuknummering werken niet voor dit doel, aangezien ze deel uitmaken van de alinea-nummering, niet de inhoud van de alinea.


Indexmarkeringen

Neemt de indexitems die u ingevoegd hebt met Invoegen - Inhoudsopgave en registers - Indexitem op in de index.

Help ons, alstublieft!