Type

Gebruik deze tab om het type index dat u wilt invoegen, op te geven en te definiëren. U kunt ook aangepaste indices maken.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Inhoudsopgave en index - Inhoudsopgave, index of bibliografie - Type (afhankelijk van het type)


Afhankelijk van het type register dat u selecteert, bevat deze tab de volgende opties.

Inhoudsopgave

De volgende opties zijn beschikbaar wanneer u Inhoudsopgave als het indextype selecteert.

Trefwoordenregister

De volgende opties zijn beschikbaar wanneer u Trefwoordenregister als het indextype selecteert.

Afbeeldingenregister

De volgende opties zijn beschikbaar wanneer u het Afbeeldingenregister als het indextype selecteert.

Tabellenregister

De volgende opties zijn beschikbaar wanneer u Tabellenregister als het indextype selecteert.

Gebruikergedefinieerd

De volgende opties zijn beschikbaar wanneer u Gebruikergedefinieerd als het indextype selecteert.

Objectregister

De volgende opties zijn beschikbaar wanneer u Objectregister als het indextype selecteert.

Literatuurlijst

De volgende opties zijn beschikbaar wanneer u Literatuurlijst als het indextype selecteert.

Inhoudsopgaven en registers gebruiken

Invoegen - Inhoudsopgave en registers - Indexitem

Help ons, alstublieft!